100 kirker kimede for klimaet

Trods delte meninger om kirkens engagement i klima-debatten valgte over 100 folkekirker at lade klokkerne slå et slag for klimaet i søndags.I søndags ringende en lang række kirker over hele Danmark med kirkeklokkerne. Ikke for at kalde til gudstjeneste som sædvanligt, men for at slå et slag for klimaet i forbindelse med FN’s store klimatopmøde i København.Initiativet til den kirkelige markering kommer fra det folkekirkelige initiativ Grøn Kirke, som i flere måneder har opfordret kirkerne til at slå 350 slag med klokkerne præcis klokken 15. Gerne i forbindelse med en andagt eller en gudstjeneste.
Når klokkerne netop skulle ringe 350 gange var det for at symbolisere den maksimale koncentration af drivhusgasser per million enheder, der må være i atmosfæren, for at klimaet ikke bliver varmere.
Ifølge Grøn Kirkes hjemmeside havde ca. 100 kirker, både folkekirker, katolske kirker og frikirker, givet tilsagn om at kime for klimaet.
Klokkeringningen har ført til voldsom debat internt i Folkekirken.

Protester

Protesterne kommer fra alle hjørner af det kirkelige landskab. Ifølge modstanderne tages kirken til indtægt for en politisk dagsorden. Andre argumenterer for, at kirken er forpligtet på at tage et medansvar for at få løst klimaproblemerne.
I begyndelsen var folkekirkens biskopper delte på spørgsmålet, men endte med at lade det være op til de enkelte menighedsråd.
Med over 100 deltagere i ringekampagnen, er der dog stadig 70 pct. af landets folkekirker, der ikke ville være med. Det viser en undersøgelse, som Kristeligt Dagblad har foretaget blandt 862 af landets ca. 2000 præster.
KP/sl