6 organisationer opfordrer nu til øget gavmildhed

Politikere har ikke patent på at snakke klima, social uretfærdighed og nødhjælp, mener seks kirkelige organisationer. Et nyt projekt sætter fokus på kirkens rolle i forvaltningen af verdens goder.Kristne har et særligt ansvar for at tage vare på verden – og sørge for retfærdig fordeling af verdens ressourcer. Sådan lyder parolen fra seks kirkelige organisationer, der netop har løftet sløret for et helt nyt projekt, der skal løbe af stablen i hele år 2010.
Projektet hedder ”Giv dig rig”, og som navnet indikerer, handler det i høj grad om, hvordan vi bruger vores penge.
– Vi kan vælge at bruge dem på os selv – eller bruge dem på mennesker, der i langt højere grad har brug for dem end os, udfordrer projektleder Nils Andersen.

Politikere og fodboldspiller støtter

Projektet støttes af bl.a. af MF’er Charlotte Dyremose, tidl. MF’er Christian Mejdahl, biskop Sten Skovsgaard og professionel fodboldspiller Jeremiah White.
Og det er ikke kun penge, man kan give væk, pointerer Nils Andersen.
– Tænk bare på tid, overskud, smil og hjælp. Som mennesker er vi blevet begavede med rigtig mange muligheder for at hjælpe andre – og det håber vi, Giv dig rig-projektet kan opmuntre til.
Seks organisationer står bag projektet: Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Mission, Indre Mission, Kristeligt Forbund for Studerende, Menighedsfakultetet og Dansk Bibel-Institut.

10 teser

De seks organisationer har netop udgivet et hæfte, der præsenterer ”Ti teser fra kirken om velstand, velfærd og ansvar”.
Teserne består af ti overordnede påstande om forholdet mellem mennesker og naturen – og mennesker imellem – og hvordan disse forhold bør varetages.
– De ti teser forsøger at inspirere og motivere os mennesker til at få øjnene op for de enorme materielle og menneskelige rigdomme, vi har her i landet.
– Og hvis man først får øjnene op for det, håber vi også, man ønsker at handle derudfra, fortæller Niels Andersen.

Ny bog

Projekt ”Giv dig rig” vil sætte præg på en lang række kirkelige arrangementer i 2010. Temaet vil blandt andet blive behandlet i en ny bog, der forventes udgivet i marts, ligesom der vil blive sat fokus på projektet på kirkelige organisationers lejre og møder i løbet af året.
Hæftet med de ti teser kan downloades på www.givdigrig.dk.