TEMA: BØN
I bøn mod begær og perversion

Unge kristne i Los Angeles vil gennem målrettet bøn og faste konfrontere de åndsmagter, der fører byen i moralsk forfald.I december markerede en af pornoindustriens giganter, Playboy, sit 56-års jubilæum på domicilet The Playboy Mansion, der også er hjem for stifteren, Hugh Hefner, i Los Angeles, Californien.

Pastor Jonathan Ngai har ført an i omkring 30 bønneaktioner i Los Angelses, senest mod porno-giganten Playboy. Han er overbevist om, at byen kan forvandles ved Guds Ånd.

Blandt de ikke indbudte gæster, der lagde vejen forbi den 21.000 kvadratmeter store ejendom, var en gruppe af byens unge kristne – fortrinsvis med baggrund i kirken ”Transformations Community Church” (TCC).
De unges fødselsdagsvisit på Beverly Hills er blot den seneste ud af cirka 30 lignende bønneaktioner i den californiske storby, der er USA’s næststørste.
Gruppen kalder sig ”Strike LA” og er overbeviste om, at deres åndelige kamp kan føre til forvandling for Los Angeles’ millioner af indbyggere.

Konfronterer ånden bag porno og perversion

Gennem bøn og faste anråber de Gud om at befri byen fra dens trældom og åndelige forfald.
Aktionerne målrettes således specifikt mod indflydelsesrige lokaliteter som underholdningsindustrien i Hollywood, udannelsesinstitutioner samt politiske, økonomiske og juridiske institutioner.
Adspurgt om sidste måneds aktion mod den 56 år gamle porno-virksomhed på Beverly Hills peger gruppens leder og pastor for TCC, Jonathan Ngai, på pornografiens åndelige indflydelse, som må bekæmpes med åndelige midler.

De unge kristne på bønnemarch ved indflydelsesrige lokaliteter.

– Den primære årsag til disse aktioner er, at vi ønsker at konfrontere ånden bag den perversion, der har præget vores kultur og vores generation. I særdeleshed ånden bag pornografien, siger han til avisen The Christian Post.
Ifølge Strike LA’s leder er den pornografiske ånd lige så meget en udfordring for de kristne som for det omgivende samfund.
– Pornografi er et stort problem, både i de sekulære verden og i kirken, fortsætter Jonathan Ngai,og henviser til, at næsten halvdelen, op mod 47 pct. af kristne ifølge undersøgelser oplever pornografi som et problem i deres hjem, og at 56 pct. af amerikanske skilsmissesager angiveligt omfatter en partner med en tvangspræget interesse for pornografi.
– Årsagen til at problemet har nået sådan et omfang er, at det, som er uacceptabelt i Guds øjne, er blevet acceptabelt i menneskers øjnene, siger Jonathan Ngai, der således ikke har noget imod at indtage rollen som ”festbremser” på Playboys fødselsdag.
En kamp, der dog ikke er rettet mod mennesker, men mod en kultur af begær og seksuel perversion, ligesom den ikke kan isoleres til en omstridt adresse i Hollywood.
– Med denne bønne-kamp vil vi afsløre de åndelige kræfter og det bedrag, der har ramt en hel generation – begyndende med kirken selv, proklamerer Strike LA-lederen.