Jesus: Alt er muligt for den som tror

For en generation siden var man nødt til at tage til Afrika eller Asien for at opleve dæmoniske ånder synligt.

Maleri af Per Laigaard.

Men i dag har moderne mennesker af uvidenhed og mangel på kristen undervisning lukket de onde ånder ind i vores land påny ved at rode med den okkulte verden.
Derfor er rigtig mange mennesker i dag plaget af uforklarlige ”sygdomme”, som til forveksling ligner det, vi læser om i Ny Testamente. Andre oplever deres liv som forbandet og formørket, uden at kunne forstå hvorfor.
I nogle tilfælde er der tale om dæmonisk aktivitet. Og disse plageånder forsvinder ikke godvilligt.
Derfor er søndagens tekst meget relevant i dag. For her lærer vi, hvordan vi kan slippe af med skidtet. Nemlig i kraft af den autoriet, som vi får i troen på Jesus Kristus.

Når fanden er løs

Djævelen skal ikke have mere opmærksomhed end højst nødvendigt. Men det nytter heller ikke at ville tie Djævelen og det onde ihjel.
Forfatteren C.S. Lewis (forfatteren til Narnia) har sagt, at vi kun behøver at vide to ting: 1) At Djævelen findes, og

2) At han er besejret af Jesus.

Jeg vil dog tilføje et tredje punkt, som er vigtigt at have med i vores tid, nemlig 3) At Jesus har befalet os at drive dæmonerne ud. (Markus 16)
For at hjælpe og befri mennesker for deres plageånder.

Hvad skal vi gøre?

Hver gang, Jesus møder det onde, går han op imod det og befrier mennesker for åget.
Og det lærer han så også disciplene. Og vi læser også om, at de praktiserer det.
Men her er så et tilfælde, hvor de åbenbart ikke kan. Og dog? Jesus bliver faktisk utålmodig og vred, da han hører disciplenes forklaringer: ”Åh, I vantro mennesker!” udbryder han. ”Hvor længe skal jeg blive hos jer?”
Hvor længe skal han blive ved med at undervise os om, at ”alt er muligt, for den som tror”?
Det var altså på grund af deres manglende eller måske nærmere forkerte (van) tro, at det ikke lykkedes. De kunne, men de troede ikke, at de kunne. De havde autoritet til det, men de vidste det ikke.
Sådan lever de fleste kristne i dag i åndelig uvidenhed.

Ikke noget ’hvis’

Jesus reagerer også, da faderen siger: ”Hjælp – hvis du kan!” Jesus vil have ham (og os) til at forstå, at vi ikke behøver at tvivle på hans evne til at helbrede – den er der. Et andet sted siger han også til en syg, der begynder med sit ”hvis du vil…” at ”Jeg vil, bliv rask!”
For mig har dette været den vigtigste erkendelse for at turde bede for syge:
1) At Jesus vil. At hans vilje altid er at befri os for sygdomme og plageånder. At det er hans naturlige, selvfølgelige gode vilje for dig og mig.
Det gør godt at vide!
Men hvordan kan vi få den tro, som gør det muligt?
Her er det vigtigt at forstå:
2) At troen kommer af det, som høres. Vi må altså høre Guds løfter eller læse dem i Bibelen. Så kommer troen.
3) At det er troen på Jesus, der virker – fordi han allerede har besejret det ondes rod.
4) At du som et almindeligt Guds barn har fået autoritet over ”hele fjendens hær”.
5) At tro ikke kun er tanker – men at du må prøve dig frem i tro og erfare, at det virker.
6) At du må overvinde skuffelser og misforståelser, som også hører med til at lære noget nyt. Og holde ud.
Det er let at blive sur på Gud. Men lyt i stedet til Helligånden og lær af det.
Og endelig – ”når alt andet svigter” – siger Jesus faktisk:
7) Bed og fast.
Vi vil hellere snakke teologi eller synge gospel. Men Jesus siger: Bed og fast! For så kommer gennembruddet.
Hvorfor det er sådan, det må vi spørge Jesus om i evigheden. Men der sker noget med os og med den åndelige verden, når vi faster.