Alt er større i USA

Husene er større, bilerne er større og korsene er større. Kunstneren Max Greiner vil bygge et 70 tons tungt metalkors i en park i Texas. Parken skal fortælle evangeliet til de besøgende.Den kristne kunstner Max Greiner vil bygge et 70 tons tungt metalkors i parken ”Sculpture Prayer Garden”, som ligger i byen Kerrville i midten af Texas.

Der findes flere gigantiske kors i USA. Dette 58 meter høje kors står ud til en motorvej ved landsbyflækken Groom i Texas, og lyser op om aftenen.

Projektet var lige ved at falde til jorden efter en 15 måneders lang retssag. Men nu skulle vejen være banet for byggeriet af det 23,5 meter høje kors.
Modstanden mod korset skyldes ikke religion, men at det ifølge lovgivningen ikke er tilladt at bygge højere end 12 meter.
Efter en 15 måneders lang retssag er konflikten løst, eftersom Max Greiners organisation har indvilliget i at bygge et højt hegn, der afskærmer de nærliggende beboere fra at se korset.
Budgettet for parken er på 38 millioner kroner og inkluderer andre kunstværker af Max Greiner, blandt andet en statue af Jesus, som vasker Peters fødder.
– Tabernaklet var et sted, hvor mennesker mødte Gud i ørkenen. Det er præcis, hvad der vil ske her. Folk vil møde Guds Ånd i disse parker, sagde Max Greiner til Charisma Magazine, da han begyndte på projektet i 2007. Han håber, korset er færdigt til sommer.