Barnedåb viger for voksendåb

Barnedåben viger til fordel for unge og voksnes mere bevidste tilvalg af dåben, viser nye tal.Antal barnedåb er faldende, men de opvejes til gengæld af antal voksendåb. Nogle bliver nemlig først døbt i forbindelse med konfirmationen eller endnu senere, skriver Kirken i København.
Danmarks Statistik opgør det samlede antal dåbshandlinger i forhold til antallet af nyfødte det pågældende år. Tallene viser, at mellem 81 og 88 pct. af de senere årgange er endt med at blive døbt. Regner man det ud som en procentdel af børn af dansk oprindelse, ender det med, at mellem 95 og 99 pct. af en given årgang gammeldanskere bliver døbt.