Den tomme korsbjælke

– Ved en udstilling på Louisiana sidste år af Per Kirkebys værker lagde jeg især mærke til et, der blev kaldt ”Bjælken”, fortæller Rolf Grenov.

Rolf Grenovs maleri af den tomme korsbjælke.

– Jeg forstod, at der mentes korsbjælken, altså den bjælke, Jesus blev naglet til. Billedet fascinerede mig meget, fordi det i sin enkelthed udtrykte lidelseshistorien, uden at Kristus på nogen måde var vist.
Og dog manglede jeg ligesom noget på denne vandrette bjælke, der opdelte lærredet i en øvre og nedre del, idet det for mig altid har været vigtigt, at mine malerier på en eller anden måde viser hen til Kristus, uden at hans fysiognomi er afbildet. Det er ikke altid, det lykkes, men her mener jeg, at jeg har haft held med det, siger Rolf Grenov.
– I mange kirker ser vi på altertavler, at der er et krucifiks med den lidende Kristus, og det er jo egentlig helt forkert, for langt større er jo det tomme kors som symbol på den opstandne og levende Frelser, der ved sin død, men især ved sin sejrende opstandelse gav mennesker mulighed for et åndeligt set helt nyt liv.
Disse tanker gav mig inspiration til at male korsbjælken, med blot en antydning af det, der var sket – nemlig døden og lidelsen på korset, for derved at kunne henvise til, hvad der var sket forud for hans opstandelse. Det har givet mig og tusinder andre mulighed for ved en troens enkle vished at leve med Gud i en virkelig frihed, fortæller Rolf Grenov, som bor i Kgs. Lyngby.
Henri.

Her er endnu et par stykker af de mange malerier

”Hun mente det var havemanden”
Med henvisning til påskeberetningen i Johannes evangeliet 20,15 har Villy Holm i Ølsted malet dette billede, hvor Maria påskemorgen møder den genopstandne Jesus.

Solen i den åbne grav
Peer Laigaard har malet det rødgule påskebillede med solopgangen i den åbne grav.
(Se hans øvrige billeder og udstillingscenter på www.sallingkunst.mono.net.)