Kristen arkæologi i 20 år

Selskab for Bibelsk Arkæologi fejrer 20-års fødselsdag den 1. april.Selskab for Bibelsk Arkæologi (SBA) blev stiftet i 1990 i København, og formålet var at udbrede kendskabet til bibelsk arkæologi i Danmark. Den 1. april er det præcis 20 år siden.Fødselsdagen fejres med udgivelsen af fire særnumre af TEL, der er SBA’s kvartalstidskrift og det eneste bibelarkæologiske fagblad i Danmark. Bladet tager læseren med til de vigtigste fund med betydning for Gamle og Ny Testamente, ikke mindst Tempelpladsen i Jerusalem.

Stenene råber

– Arkæologien åbner døren til historien. Den kan ikke bevise Bibelens historiske sandhed, men belyse den på en måde, der gør dens beretninger levende, nærværende og troværdige, siger redaktør ph.d. Morten Hørning Jensen.
SBA er opsat på fortsat at leve op til sloganet om at grave ”et spadestik dybere”, siger Morten Hørning Jensen:
– Et af de steder, hvor arkæologien for alvor kan være en øjenåbner, er, når ’scenen skal sættes’. Hvor lå Nazareth i forhold til Kapernaum? Hvad var der særligt ved et sennepsfrø? Hvor var templets tinde? osv.
SBA ser nu fremad og selskabets første formand, Ole Andersen, siger:
– Grav videre, så vi kan høre stenene råbe!
/sl