Skader kirken og samfundet

Der er nu tilsyneladende et flertal i folketinget for, at kirken skal kunne vie homoseksuelle par, og det vil ikke overraske, hvis flertallet får det gennemført.Det er utåleligt, at folketinget fortsat skal bestemme over kirkens indre anliggender. De gamle grundlovsfædre fik indføjet § 66 i Grundloven, der fordrer, at folketinget giver kirken en fri forfatning, så kirken kan blive ”Herre i eget hus” og selv bestemme over kirkens indre anliggender. Det kan ikke være rimeligt, at et folketing med flere udtalte ateister og med et stigende antal folketingsmedlemmer, der ikke er medlem af Folkekirken, skal lovgive om kirkens indre anliggender. Folketinget må indføre et kirketing, der bestemmer over kirkens indre anliggender.

Desværre viser undersøgelser, at ca. halvdelen af folkekirke-præsterne nu er parat til at gå ind for kirkelig vielse af homoseksuelle – til trods for at Bibelen klart tager afstand fra sex mellem to mænd eller to kvinder.
I medierne fremstilles homoseksualitet som en uundgåelig medfødt egenskab, som en menneskeret osv., men den klassiske kristne opfattelse – og den almindelige opfattelse i alle store kulturer – er, at det er et personligt valg med moralske konsekvenser for både personen og samfundet. Og det vil vi komme til at mærke. Allerede nu risikerer sagesløse adoptivbørn og reagensglasbørn at vokse op i disse unaturlige parforhold.

Det gør kirken utroværdig, hvis præsterne giver deres velsignelse til denne moralske udglidning. Og man gør de homofile en bjørnetjeneste ved at give en falsk velsignelse uden bibelsk belæg. Det vil føre til splittelse og medføre, at mange vil trække sig ud af Folkekirken. Hvis Folkekirken skal have en fremtid, er det vigtigt, at kirken besinder sig, og Bibelens ord igen bliver rettesnor for kirkens liv og lære.