En ny begyndelse

Thomas B. Kristensen er sognepræst i Hvide Sande.
Forestil dig en ven, der har lovet dig opbakning og troskab. Og som så i nødens stund svigter.

Thomas B. Kristensen

Han lader ganske enkelt mængden dømme dig, udstøde dig og gøre dig til et ikke-menneske. Hvis du da slap levende gennem mængdens forfærdelige had, ville du da nogen sinde værdige din forræderiske ven et blik igen?

Peter havde ikke troet det muligt om sig selv, at han sådan kunne svigte sin bedste ven! Alligevel gik det sådan, som Jesus da også havde forudsagt.
Men i modsætning til, hvordan du og jeg nok ville behandle en forræderisk ven, så bar Jesus sig anderledes ad. Han så på Peter! Ikke for at fordømme, men for at frelse. Peter var nemlig i fare for at skulle leve resten af sit liv med bevidstheden om at have svigtet. Og falde dybere og dybere ned i den afgrund, det er at være fordømt af Gud og mennesker.
Det er aldrig rart, når éns selvbillede krakelerer, som Peters gjorde. Jeg kan så forsøge at komme med gode forklaringer, eller jeg kan – som Peter – fortryde. Peter vidste bare ikke, hvad han skulle gøre med sin fortrydelse. Han tog ud at fiske for at glemme og for dog at have noget at give sig til.
Men Jesus mødte op på stranden, da Peter og de andre kom hjem fra fisketur. Jesus vidste, at Peter havde brug for hurtig hjælp. Derfor brød han den pinefulde tavshed: ”Peter, elsker du mig; har du mig kær?”
Og så fulgte den samtale, som gør, at vi nu ved, hvad vi skal gøre med vores svigt og fortrydelser. Vi skal ikke arbejde over eller noget andet for at prøve at glemme. For der sidder én og venter på os og vil have os i tale. Én, som vil redde os op, så vi kan komme rigtigt videre i livet.

Peter måtte ikke først forandre sig

Jesus ville stadig gerne elskes af Peter. Og Peter måtte ikke først forandre sig og blive et andet menneske, for at Jesus ville have med ham at gøre igen. Peter var Peter, og Jesus elskede ham og vidste, at netop den kærlighed mere end noget andet kunne give Peter en ny fremtid.
Jesus genindsætter Peter, både som ven og som apostel. Og det gør Jesus på den bedst mulige måde. Han viser Peter tillid og betror ham en opgave. ”Vogt mine lam … Vær hyrde for mine får,” siger Jesus til ham.

Maleri af Birthe Anhøj – galleri-bathya.dk

Disse ”lam” og ”får” var begyndelsen på den verdensomspændende kirke. Trods sin ufuldkommenhed fik Peter betroet at være vejleder, ”hyrde” og hjælper for disse mennesker.
Jesus elsker ikke og frelser ikke på grund af fortræffelighed. Det viser teksten til denne søndag med al tydelighed. Han elsker med en kærlighed, der skjuler en mangfoldighed af synder.
Jesus elsker dig ikke på grund af dine fuldkommenheder. Han elsker heller ikke alle dine svigt. Han elsker dig, fordi du er dyrebar.
Jesus ydmygede ikke Peter, som vi somme tider kan finde på at ydmyge hinanden. Jesus tog en ydmyg Peter ind til sig og tog ham i tjeneste igen. På samme måde vil Jesus heller ikke ydmyge dig. Men når livet gør dig ydmyg, så ved du nu, at du ikke behøver at gå bort i skam og tabes, men må vende dig til Jesus og elskes og frelses.


Artiklen fortsætter efter annoncen: