Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål 1:

Været tankeløs og egenrådig

Kære Orla Lindskov
Jeg synes, når jeg ser tilbage på mit liv, at jeg har været meget tankeløs og egenrådig. Det har min kone tit bebrejdet mig, og jeg må nok tilstå, at jeg aldrig rigtig har hørt efter, hvad hun har sagt før nu, hvor jeg ligger ned, forpint på grund af en meget dårlig ryg.
Jeg ser nu, at jeg har brugt enorm meget tid på alle mulige ligegyldigheder i mit liv. Jeg fik en kristen opdragelse af mine forældre, så min kristne børnelærdom er som sådan i orden. Men jeg ved ikke, om jeg er frelst. Det tror jeg nu nok, jeg er. Men alligevel kommer jeg nogle gange i tvivl.
Min egen far var også meget egenrådig og streng over for min mor og over for os børn. Jeg har aldrig set ham smile. Jeg husker blot, at han næsten altid havde Bibelen i hånden, også når han skældte os børn ud.
Han skældte også tit min mor ud og sagde, at hun var alt for blødsøden over for os børn. Han sagde, at hun skulle vogte sig for ikke at gøre os fordærvede.
Jeg tænker meget på min barndom nu, og tænker på, om min dårlige ryg kan hænge sammen med min barndom. Min far var tit inde på det med straf, Guds straf. Han mindede os altid om, hvordan Gud straffede Israels folk, når de var ulydige. Men tror du ikke også, at mange af de dårlige ting vi mennesker gør, bærer straffen i sig selv, uden at vi behøver at blande Gud ind i det og give ham skylden for det?
Med hilsen fra ”BENT”

Svar 1:

Gud rækker også hånden frem mod dig

Kære BENT”
Jo, jeg tror også, at mange af de dårlige ting, vi mennesker gør, bærer straffen i sig selv.
Du skal ikke tro, at det er Gud, der har givet dig en dårlig ryg som en slags straf. En dårlig ryg kan have mange så at sige ”naturlige” årsager. En af dem er fx overbelastning.
Selv om du synes, at du har været tankeløs og egenrådig, så vil du opdage, at Gud, vores Fader, stadig elsker dig højt og inderligt. Men for at opdage det må du vende dig til ham.
Det gode, som Gud har lagt i dig, er blevet i dig. Det må du aldrig glemme. Især ikke, når du bebrejder dig selv for fortiden.
Jeg tror, at du har brug for at tænke nye tanker om Gud. Det billede af Gud, som du modtog fra din far, skal du kassere.
Gud ønsker at blive en personlig, kærlig, alt-givende Fader for dig. Gud er ikke en kold, hård dommer, der påtvinger menneskene sin tilstedeværelse. Gud er en kærlig, alt-givende Fader, der rækker sine arme frem imod dig og omfavner dig, når du kommer. Men du må komme til ham for at opleve det.
Det gør ingen forskel, hvem du er, eller hvad du er, eller hvor du har været. Når du opsøger Faderen med et oprigtigt ønske om at leve hos ham, så er du hans barn uanset alt.
Hvis du er den fortabte søn eller datter, der har vendt din Faders hus ryggen og nu er blevet træt af livets ligegyldigheder, som du har spildt så megen tid på, så kan du igen vende tilbage til din Faders hus og være vis på en kærlig velkomst.
Gud afviser aldrig et menneske, nedbryder aldrig, sårer aldrig og bærer aldrig nag. Sådan noget kan vi mennesker finde på, men aldrig Gud. Hvis Gud var på den måde og bar sig således ad, så ville han ikke være Gud.
Den Gud, der dømmer, ødelægger, myrder og tilbageholder noget godt fra sine børn, er en Gud, der er skabt af menneskers uvidende tankegang, og du behøver ikke at være bange for denne gud, hvis du ikke har lyst. For den sande Gud rækker sin hånd frem og siger: – ”Alt, hvad der er mit, er også dit.”
Der er stadigvæk mange mennesker, endda kristne, som din far, der omgiver Gud med overtroens og uvidenhedens mudder og mørke.
”BENT”, jeg tror, at tiden nu er inde til, at du lægger dit liv om, både i forhold til din hustru, dine børn, ja, i forhold til alle. Og ikke mindst i forhold til Gud. Du skal lytte til og give dig selv til din kære og til dine med-mennesker, og du vil få en stor glæde ved at opleve, at det liv, du herved har givet til andre, er det liv, du selv har vundet. Det nye liv, du således har vundet til dig selv, har du vundet for alle.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:

Svedte meget

Kære Orla Lindskov
Undskyld mig igen. Jeg har så mange venner, som har fået hjælp af dine salveduge, og som nu igen vil spørge dig om salveduge til deres familier.
I sommer var det en veninde fra Ribe, som fik hjælp. Hun svedte meget om natten; men efter at hun fik salvedugen, er det næsten væk. Nu vil hun derfor gerne have en salvedug til sin søn og til sit barnebarn. Vil du sende salvedugene til min veninde i Ribe? —- På forhånd tak.
Med venlig hilsen
A.R.

Svar:
Kære A.R.
Tak for det dejlige og opmuntrende brev. Jeg er meget glad for, at du formidler salvedugene til dine venner, så de også kan få et besøg af Jesus.
Jeg har sendt de to salveduge til din veninde.
De bedste hilsener fra
Orla Lindskov


Artiklen fortsætter efter annoncen:Min oplevelse:

Skævhed i mine ben er væk

Kære Orla Lindskov
Jeg skriver til dig for at dele med dig det, jeg har tænkt, følt og oplevet i forbindelse med dit møde i Baptistkirken i Holstebro d. 31. januar.
For knap 3 år siden snublede jeg over nogle haveredskaber og klaskede ind i en væg ret voldsomt.
Jeg fik flere forskellige langvarige skader, deriblandt vred jeg min hofte og fik senere konstateret, at mit ene ben var blevet 2 cm. kortere end det andet.
Denne skævhed blev med tiden en plage for mig, ryggen smertede, og musklerne i siden gjorde ondt, så jeg mange gange måtte tage medicin for at sove.
På mødet fortalte jeg dig om problemet. Du holdt benene sammen og kom til samme resultat som min læge, hvorefter du bad Jesus om at fjerne den skævhed, som var skyld i smerterne.
Derefter holdt du mine ben sammen igen, og skævheden var væk. Jeg følte intet, og det kom helt bag på mig, at det kunne gå så let.
Jeg har ikke haft smerter i ryggen siden, og jeg kan helt klart mærke, at jeg også går lettere.
Tak for din omsorg og forbøn. Må Gud velsigne dig og din tjeneste fremover.
Kærlig hilsen
J.N.

Min oplevelse:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Operationen vellykket

Kære Orla Lindskov
Mange tak for forbøn og for den tilsendte salvedug, som jeg modtog som støtte i forbindelse med min operation, og som har været mig til stor hjælp. Operationen var vellykket.
Jeg har det efterfølgende fint, men skal sikkert lære at leve med de ulemper, som forekommer efter en sådan operation. På sigt skulle træning dog kunne afhjælpe det værste.
Tak for din uegennyttige brug af de gaver, som Herren har udstyret dig med.
Med venlige hilsener
S.h.