Har islam en fremtid? Vil islam kollapse?

Islam er blevet en del af det danske samfund – og det må vi forholde os til.Mordforsøget på tegneren Kurt Westergaard ved årets begyndelse er et angreb på det åbne, danske samfund og en trussel mod den civilisation, der hylder retssamfundet og den frie meningsudveksling. Derfor er det vigtigt, at samfundet siger fra og tager modforholdsregler.Bjarne Nederby Jessen
fhv. lærer, skolebibliotekar og har været udsendt til Grønland.

Islam er kommet til Danmark, og vi oplever muslimer i flere afskygninger. Der er muslimer, der lever et fredeligt liv, passer deres arbejde, betaler skat og indgår som en del af det danske samfund. Dem har jeg respekt for. Blandt dem er der stærkt troende muslimer, og der er mere verdsliggjorte muslimer.
Vi har også rabiate muslimer, der vil indføre sharialove i Danmark og i den øvrige del af den vestlige verden, og blandt dem er der islamister, som ikke skyer nogen midler for at fremme deres sag. Dem skal vi være på vagt over for.
Islam er blevet en del af det danske samfund – og det må vi forholde os til. Personligt tager jeg afstand fra religionen islam, men anerkender menneskers ret til at være muslimer. Vi har religionsfrihed i Danmark, og jeg mener, at vi skal kæmpe for at bevare religionsfriheden.
Men hvordan ser fremtiden ud for islam? Nogle tror, at islam vil indtage en stor del af verden, mens andre tror, at islam vil kollapse en dag. Er der overhovedet noget, der tyder på det sidste?
Tidligere så mange i Vesten kommunismen som den store fare – og ingen kunne forestille sig, at kommunismen og Sovjetunionen ville kollapse. Men det skete – og hvad der skete med kommunismen, kan ske med islam og i hvert fald med islamismen.

Vil islam kollapse?

Amerikaneren Steve Lightle har været øjenvidne til kommunismens opbrud og genopbygningen af Israel og er manden bag ”Operation Exodus II”. Han fik flere åbenbaringer om kommunismens fald, fulgte dem og så faldet. I bogen skriver han om islam: ”I 1989 berørte Helligånden mig igen og sagde: ”Så hurtigt som jeg brækkede kommunismens ryg, endog hurtigere vil jeg brække islams ryg. Du skal prædike evangeliet om Jesus fra den sorte sten i Mekka, og utallige mængder af muslimer vil komme til at kende Jesus”.” Jeg tror, at ligesom profetien om kommunismens fald gik i opfyldelse, vil profetien om islams kollaps også gøre det.
For mig at se er der to åbenbaringer i denne profeti. 1. Islam vil kollapse. 2. Mange muslimer skal blive kristne. Det sidste ser vi allerede en del eksempler på, men jeg tror, vi vil komme til at se det i langt større målestok.
Mange tror, at vi i stedet for islams kollaps vil ser mere og mere radikaliseret islam, islamisme. Og en aktuel undersøgelse fortæller, hvordan mange unge, velintegrerede muslimer netop radikaliseres.
Om det skriver Massoud Fouroozandeh fra ”Church of Love” i en mail omkring nytår: ”Jeg har altid haft en tro på, at det er islams DNA, der er problemet. Islam og demokrati er desværre olie og vand. Selv en velintegreret muslim kan af den grund lige pludselig vende ryggen til demokratiske værdier og blive radikaliseret på et ekstremt og ubehageligt niveau. Mange har været enige med mig, andre ikke. Det har også været tilfældet med nogle af mine akademiske kollegaer, der åbenlyst har kritiserede mig for at gå for langt med mine udtalelser. Men det interessante med de nye akademiske undersøgelser er, at der skulle gå mindst 8 år, før mit ikke-akademiske udråb blev bevist! Jeg vil stadigvæk mene, at vi skal passe på ikke at blande islam og muslimer sammen, og jeg har nu en bedre grund til at holde fast i min teori om islams demokratifjendtlige DNA, som er kimen til enhver form for ekstremisme og radikalisering.”
Islamisme er farlig – men muslimer kan nås med evangeliet. Derfor har vi som kristne en stor opgave i at bringe evangeliet til muslimer – menneske efter menneske.

Omarmoskeen i Jerusalem fra 687-691 e.Kr. er verdens ældste muslimske bygning.
Muslimer vender sig til Jesus

Steve Ligthle siger videre i sin bog: ”Jeg så et lysglimt, som gik fra Mekka i Saudi Arabien og hele vejen til Indonesien, og en stor skare muslimer, der var desillusionerede over deres religion og over deres ørkengud, Allah.” Er det virkelig muligt? Ja, hvorfor ikke?
Zakarias Boutros er stort set ukendt i Danmark, men tv-stjerne med millioner af seere i den arabiske verden. Boutros er en egyptisk, koptisk præst, som jævnligt optræder på al-Hayat eller ”Live tv”. Her ser man ham med et stort fuldskæg, briller og et stort sølvkors uden på den sorte præstekjole, og han har altid Bibelen og Koranen med, og jeg har læst mig til, at hans optræden på tv fører til, at millioner af muslimer hvert år konverterer til kristendommen. Ifølge tv-kanalen al-Jaazera, der omtaler hans indsats som ”et evangelisk angreb uden fortilfælde”, skal der være tale om ikke mindre end 6 millioner årlige konverteringer.
Boutros er velbevandret i Koranen og andre islamiske skrifter, han taler arabisk, og så er han mindst lige så velbevandret i Bibelen. Han rejser på tv spørgsmål som ”Er kvinder underkastet mænd?”, ”Er jihad obligatorisk for alle muslimer?” o.s.v. Gang på gang opfordrer han islamiske lærde til at imødegå hans udfordringer. Ofte er deres svar larmende tavshed. Han kritiserer ikke islam for at kritisere, hans interesse er, at sjæle skal blive frelst. Hans ærinde er hverken at ophidse Vesten mod islam eller at dæmonisere muslimer. Han ønsker bare, at mennesker skal tage mod frelsesbudskabet fra Jesus Kristus – og mange gør det.
I mindre målestok i Danmark, har Massoud Fouroozandeh døbt mere end 200 muslimer i Danmark og skabt kirken ”Church of Love”. Massoud skrev i en mail lige efter nytår: ”I de sidste 8 år har jeg konstant holdt fast i mit lidt provokerende slogan, at “den bedste integration for en muslim er et nyt liv med Kristus”.
Gud møder muslimer. I Udfordringen uge 53/2009 var der et interview med en herboende irakisk kunstner, Sabah. Hun var hverken muslim eller kristen, da hun kom til Danmark, men hun havde en længsel efter Gud – og Jesus viste sig for hende i en drøm, talte til hende og lod hende mærke sine udrakte hænder. Ofte hører og læser man om, hvordan muslimer bliver frelst, bliver kristne, efter at Jesus har mødt dem i en drøm.

Når Gud tager hævn

Mordet på lederen af Gazas eneste kristne boghandel i oktober 2007 chokerede en gruppe kristne i Gaza. De gik nærmest i chok. Gruppen gav sig til at bede, men de kæmpede også med trangen til hævn. På bedemødet talte Gud til dem om, at han selv ville tage hævn. Og Gud tog hævn, men på en helt anden måde end den lille kristne gruppe havde forestillet sig.
Få måneder efter mordet præsenterede lederen af Hamas´s ungdomsorganisation, Musab Hassan Yousef sig på tv-skærmene i Mellemøsten som nyomvendt kristen. Han er søn af sheik Hassan Youssef fra Ramallah, en af grundlæggerne af Hamas og den palæstinensiske gren af Det Muslimske Broderskab. Musab Yousefs omvendelse fandt sted i et israelsk fængsel, og han siger: ”Jeg tror, at min historie vil føre millioner til tro på Jesus, og som jeg ser det, så kollapser islam inden for 10-20 år. Jeg opfordrer alle muslimer til at gennemtænke deres tro og det, den bygger på.”

Muslimer bliver katolikker i Kosovo

I generationer holdt mange deres katolske tro hemmelig og levede som muslimer udadtil. Nu kommer de ud af deres skjul, bliver døbt og bygger kirker for at vende tilbage til deres oprindelige tro. Hver uge kontaktes katolske præster af Kosovo-albanere, som beder om at blive døbt. De kommer fra familier, der har levet som muslimer i generationer, men beholdt deres katolske tro i hemmelighed. Nu står de frem og vil bekende sig som kristne.

Omvendelser vil føre til islams kollaps

Umiddelbart kan det være svært for mange at tro, at islam vil kollapse. Men Gud har sine veje. Gud vil kalde og drage mennesker til Kristus, og mennesker vil vende sig fra islam og konvertere til kristen tro.


Artiklen fortsætter efter annoncen: