Hvad ved du om evigheden?

I klasseværelset på en bibelskole blev underviserens provokerende stemme efterfulgt af larmende tavshed. “Hvad ved jeg egentlig om evigheden?” Der lød et forsigtigt bud fra en af eleverne: “Vi skal tilbede Gud”. Ja, men hvad så bagefter? Bliver det ikke lidt kedeligt efter 10.000 år?Underviseren fortsatte: “Kom nu, det er det, I lever for, er det ikke? Så må I da vide noget om det?”
Han havde selvfølgelig allerede bevist sin pointe. Vi vidste alt for lidt om evigheden.

Det er jo meget nemmere at forholde sig til, hvad Jesus kan gøre for os i dette synlige og håndgribelige liv, vi befinder os midt i. At være kristen kommer nemt til at handle om værdier i samfundet, og hvordan vi bør leve – for at få mest muligt ud af det her liv. Men prøv at dvæle lidt ved disse tanker:
Du er en evig sjæl, som for øjeblikket har bolig i det hylster, du kalder din krop.
Dette liv er i virkeligheden bare en forberedelse til evigheden – ganske som uddannelsesstedet er forberedelse til et “rigtigt” job bagefter.
Set i det lys kan du arbejde på din karriere, uanset hvilke evner, talenter og omstændigheder der er dine – i øjeblikket. For du kan altid gøre dit bedste for at handle ud fra Jesu ord. Med karriere taler vi om vores evige liv. Vi skal nemlig regere sammen med Jesus over den nye jord. Og de, der har været tro i det små, vil blive betroet meget.

”Og der skal ingen forbandelse være mere; Guds og Lammets trone skal stå i byen, og hans tjenere skal tilbede ham. De skal se hans ansigt, og hans navn skal stå på deres pander. Der skal ikke være nat mere, og der er ikke brug for lampe eller sollys; for Gud Herren vil lyse for dem, og de skal regere i al evighed.” Joh. Åb. 22,3-5.

Glem for et øjeblik (og livet her på jorden er jo et øjeblik, sammenlignet med evigheden) ønsker om karriere, respekt, anerkendelse og status i dette liv, og se hver dag i evighedsperspektiv. Det giver mening. Ikke kun for dig, men også for din nabo. For det er jo evigheden, vi lever for, er det ikke?