Mission & Nødhjælp
Rødovre-Hvidovre hjælper bjergbønder i Tanzania

”Ingen kirke er så rig, at den ikke kan modtage. Ingen kirke er så fattig, at den ikke kan give.”

Tanzanias bjergbønder er også kvinder. Foto: Carsten Lund Villadsen

Under dette motto – af Josia Kibira, tidl. biskop i Tanzania og fmd. for Det Lutherske Verdensforbund – er Rødovre-Hvidovre provsti gået ind i et nyt forpligtende samarbejde med Karagwe Stift i Tanzania.
Initiativet er en del af Danmissions satsning på brobygning mellem provstier/stifter i Nord og Syd.
En halv million kroner. Det håber kirkerne i Rødovre-Hvidovre provsti at samle ind på bare tre år til bønderne på de udtørrede og udpinte bjergskråninger i det nordvestlige Tanzania.
”Pengene er en håndsrækning til folk i Karagwe Stift i Tanzania, så de igen bliver i stand til at forsørge deres familie og får et værdigt liv uden sult, unødvendig sygdom og alt for tidlig død,” siger pastor Ida Kongsbak. Hun var udsendt af DMS til Tanzania 1985-95 og er i dag tovholder for samarbejdet mellem 6 af 8 kirker i Rødovre-Hvidovre Provsti og Karagwe Stift og dets landbrugsprojekt kaldet Mayaja.
Men det nye initiativ vil meget mere end plante træstiklinger for at holde på vandet og landbrugsjorden i Tanzania. Også menighederne i Rødovre og Hvidovre forventer at høste godt at mødet med menighederne i Karagwe.
Til oktober rejser 16 danske sognebørn til Tanzania efter et nogle højskoledage om arbejdet. Kontakten er formidlet af Danmission, som også hjælper med oplysning, ideer til indsamling og formidler pengene til Mayaja.
– I Tanzania er mennesker meget mere udsatte, end vi er, fortæller Ida Kongsbak.
– Der er intet socialt sikkerhedsnet, som griber dem, når de bliver ramt af sygdom, arbejdsløshed, ulykke, brand og tyveri. Hvordan kan de dog holde modet oppe, har jeg som dansker spurgt mig selv?
En del af svaret lyder, at deres kristne tro er meget mere fundamental, end det er normalt i Danmark. Vi føler os så sikre, at vi tror, vi kan klare os uden kristentroen i hverdagen. For tanzanianerne er det meget mere selvfølgeligt, at Gud er med – hvordan skulle vi ellers kunne klare os, lyder det.
Deres tro kan inspirere og berige vores kristne fællesskab,” fortæller Ida Kongsbak.
– Vi er ikke bare en lille kirke i Avedøre, men en del af et stort fællesskab, som rækker Jorden rundt. Det fællesskab vil vi gerne gøre mere konkret for os danske folkekirkekristne ved, at vi lærer en kirke, en menighed og dens sognebørn i en helt anden verdensdel at kende, forklarer Ida Kongsbak.
Med provsti-initiativerne ønsker Danmissions at styrke et ligeværdigt samarbejde mellem kirkerne i Nord og Syd.

Mayaja-projektet kort:

• For 250 kr. kan 50 familier lære om sundhed og hygiejne, så de undgår sygdom.
• For 500 kr. kan 200 kvinder på mor/barn klinik få undervisning imod fejlernæring.
• For 1500 kr. kan man få 6000 stiklinger til træplantning. Det sikrer brænde og tømmer og gavner klimaet.

Danmission er et folkekirkeligt arbejde i Asien, Afrika og Mellemøsten om:
Fremtidsbørn – der giver fattige børn mulighed for at få en lysere fremtid
Selvhjælp – hjælper mennesker til at forandre deres liv
Dialog – inspirerer til at gå i dialog i stedet for i krig
Byg en menighed – der styrker kirker i ulandene.
TL/Henri.