Danskernes Gud er ’rar’

Kristendommen er ikke ved at uddø. Men folk laver deres egen udgave, siger religionssociolog Peter Lüchau.- Der er meget få rendyrkede ikke-kristne typer. De fleste tager kristendommen fra barndommen og lægger lidt til og trækker lidt fra. Men man kan ikke længere regne med, at folk køber hele kristendomspakken. Der findes stadig dem, som tror på hele pakken, men der bliver færre og færre af dem.Det siger Peter Lüchau til avisen Tro & Mission. Han er ph.d. og adjunkt ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier på Syddansk Universitet.

Gud skal passe til mig

– Vi må regne med, at gudsforestillingen bliver mere individualistisk. Det bliver i endnu højere grad noget med, at Gud altid er rar ved folk, for vi er ikke så glade for tanken om krav og om at blive straffet.
– Og markant færre mennesker tror på synden. Det er for eksempel kun omkring 10 procent, som tror på Djævelen og Helvede.
Til gengæld viste en undersøgelse fra 2008, at 26 procent af danskerne tror på, at Jesus opstod fra de døde påskemorgen.
– Det hænger måske sammen med, at vi har en tendens til at være mere tilbøjelige til at tro på de gode ting som et liv efter døden og paradis, mener Peter Lüchau.

Kirken bør kommunikere bedre

Interviewet med religionssociologen ligger på Luthersk Missions hjemmeside som en samtidsanalyse, der skal hjælpe organisationen at trænge igennem til danskerne.
Kirker har en stor udfordring i at fange danskernes interesse for kristendommen, mener Peter Lüchau.

Danskerne er religionsdovne

– Danskerne er meget, meget religionsdovne. Det handler om at komme i kontakt med dem, og så længe kontakten er der, er der også mulighed for, at de udvikler sig religiøst.
– Kirkerne skal få dem til at føle, at kristendommen er relevant, og at de får noget ud af det. Og det sker ikke bare ved at få dem med til en normal søndagsgudstjeneste, siger Peter Lüchau til avisen.
Men han advarer kirkerne mod at give slip på det, de tror på.
– Kirken skal holde fast i det, den kan og vil. Den skal ikke løbe efter det, der er oppe på et givent tidspunkt.
– Den kan miste legitimitet, hvis den løber rundt efter underlige ting i et forsøg på at tiltrække danskerne, siger Peter Lüchau.
/sl