Forældrene er de vigtigste for børns tro

En amerikansk undersøgelse viser, at det er forældrene, der påvirker barnets tro mest.Det er moren som betyder mest for barnets tro, derefter kommer faren, så præsten, bedsteforældrene, søndagsskolen og kirken.

Mark Holmen underviser om at leve et aktiv trosliv i hjemmet sammen med børnene.

Forældrene betyder 80 procent for barnets tro, lyder det fra den amerikanske forkynder Mark Holmen, som bl.a. beskæftiger sig med trosformidling i hjemmet. Med sit foredrag “Extreme Family Makeover” lægger han op til, at familier skal skabe omfattende forandringer i hjemmet. Der skal skabes rammer for en levende tro, som hele familien kan være sammen om.

Et aktivt trosliv

– Alle ønsker jo det bedste for deres børn, siger Mark Holmen og henviser til en anden amerikansk undersøgelse. Her afsløres det, at de børn og unge, der har et aktivt trosliv der hjemme, klarer sig bedre i skolen, i større grad holder sig fra alkohol og narkotika, ikke er særlige seksuelt aktive før ægteskab og er meget lidt voldelige.

Kun 10 procent taler om tro hjemme

– I kristne hjem er der idag kun 10 procent, som taler om troen. Det betyder at hele 90 procent ikke gør det. Vidste du, at når man ikke er optaget af trosformidling og ikke snakker om tro derhjemme, vil to ud af tre børn og unge fravælge troen, når de bliver ældre, fortæller Holmen og kommer med en opfordring:
– Snak om Gud og med Gud uanset tid og sted, og gør det ofte. Bed kort for hinanden om morgenen før I går hjemmefra. Det kan gøres ganske enkelt ved, at man står i en cirkel og holder om hinanden som et team, og bed så hurtige, korte bønner om det, der ønskes forbøn for. Man kan også bede i bilen på vej til og fra arbejde. Og bed derhjemme så børnene ser det og er med til det.
Mark Holmen talte i slutningen af april på en konference i Oslo for mere end 1000 børneledere. Hans bog ”Tro på hjemmebane” er oversat til norsk og kan købes på www.willowcreek.no
Lisbeth