KD: Styrk faget kristendom!

– Kristendomskundskab skal fastholdes som kristendomskundskab med udblik til de øvrige religioner, siger landsformand for Kristendemokraterne Bjarne Hartung Kirkegaard.
Faget kristendom i folkeskolen skal nemlig styrkes – og ikke svækkes som på en fynsk skole. Her vil man skære i kristendomstimerne for at få flere engelsktimer.
KD vil arbejde for, at kristendomskundskab og historie får en stærkere placering med to timer om ugen på alle klassetrin. Partiet anbefaler også morgensang med Fadervor på skolerne.