Kirkens fødselsdag

Pinsen kaldes for kirkens fødselsdag, fordi dagen markerer begyndelsen på den bevægelse, der blev til alverdens kirker.På P1 får programmet ”Mennesker og tro” 2. pinsedag besøg af biskoppen for den katolske kirke i Danmark, Czeslaw Kozon. I en samtale med Anders Laugesen fortæller biskop Kozon om den katolske kirkes rolle i at hjælpe mennesker til frelse.
Sidst i programmet fortæller professor i dansk litteratur Erik A. Nielsen om et stort pinsebillede i Immanuelskirken. Det er altertavlen malet af Niels Skovgaard, som forestilliler pinsedåben. Erik A. Nielsen er bl.a. forfatter til bogen ”Skrevet af Helligånden”.
Lisbeth