Medierne bryder grænser – eller gør de?

KLF, Kirke & Medier inviterer til debat om medie-etik på Danske Kirkedage lørdag.Kirken er i bevægelse – men har kristnes holdning til medierne ændret sig? Og har indholdet i programmer og artikler rykket sig?

– Medierne invaderer det private, mener Lars-Peter Melchiorsen.

Ja afgjort, mener Lars-Peter Melchiorsen. Han er landsformand for mediebruger-organisationen KLF, Kirke & Medier og har en løbende dialog om medie-etik med bl.a. Danmarks Radio og TV2.
Nu kan alle interesserede komme med i samtalen. Lars-Peter Melchiorsen holder en workshop om ”Medie-etik i bevægelse?” på VUC i Viborg lørdag formiddag den 15. maj i forbindelse med Danske Kirkedage.
Melchiorsen kridter banen op med aktuelle eksempler på grænsesøgende programmer.
– Der er ingen tvivl om, at vi i dag accepterer ting i mediebilledet, som vi for 25 år siden ville have råbt op i protest imod. Der er sket noget i vores holdning til det, der smides ind i vore stuer, siger Lars-Peter Melchiorsen.
Og medierne mangler respekt for, at seere har grænser, tilføjer han.

Respekt for det private

Det er især forholdet mellem offentlighed og privatsfære, der optager Lars-Peter Melchiorsen. Der ”sprøjtes” millioner i en ensartet kultur, hvor programdeltagere udstiller alt om sig selv.
– Der er ikke noget, der er privat længere, enten det er evner eller skavanker, svagheder eller fortrin, gode eller dårlige vaner. Alt egner sig åbenbart til fremstilling i fuld offentlighed.
Denne tendens vil han gerne sætte til debat. For det handler jo om en balance mellem ytringsfrihed og ”privathed”.
Og derfor er workshoppen ”Medie-etik i bevægelse?” aktuel: Hvad er medie-etik? Hvad er baggrunden for, at mange oplever, at den skrider? Skrider den – eller er vi bare overfølsomme? Og er der noget at gøre ved det?
/sl