Abbas viser større velvilje over for Israel

Overraskende for mange har præsidenten for Den palæstinensiske Myndighed (PA), Mahmoud Abbas, i en tale i USA vist større velvilje over for Israel end forventet.Dagen efter Abbas mødtes med præsident Barack Obama talte Abbas i Brookings Institute for medlemmer af 30 store jødiske organisationer, sikkkerhedsrådgivere og tænketanks-sagkyndige og fremsatte herunder sine tanker om at overgå fra indirekte drøftelser med israelerne til direkte forhandlinger.

Han afstod fra at tale om en ”frysning” af bosættelser til fordel for fremskridt for grænser og sikkerhed.

Men han fremhævede, at han ser frem til en aftale med Netanyahu-regeringen om at basis for grænser skal være grænselinjerne af 1967 (før 6-dages krigen. red.) med enighed om landbytning – et arrangement han sagde var opnået under hans direkte samtaler med tidligere statsminister Ehud Olmert.

– Alle taler om 1967 – grænserne, med nogle ændringer, landbytning her og der, sagde Abbas.

Under Abbas’ møde med Obama gentog denne sin opfordring til parterne om at gå hurtigt videre fra indirekte til direkte forhandlinger, hvilket Israel længe har slået til lyd for. Palæstinenserne var gået med til indirekte samtaler, forudsat at de drejede sig om substantierlle anliggender som grænser og sikkerhed, m n Israel foretrækker at tale om dette og alle andre ”endelig status”-emner under direkte forhandlinger.

Det engelsk-sprogede dagblad, ”Jerusalem Post”, skriver idag, at Abbas under sit besøg i USA har villet fremhæve sin evne som fredsmager. Han har givet udtryk for dette på møder med bl.a. amerikansk-jødiske ledere og med medlemmer af kongressen.

Det forekommer, som om Abbas ønsker at fremstå som en moderat person, som USA kan stole på, og at han samtidig vil vise det amerikanske-jødiske samfund og israelerne sine intentioner.

Til den ende har Abbas nu offentligt bekræftet sin indstilling om, at han er parat til at have en langtids international tilstedeværelse i de palæstinensiske områder ”for at få israelerne til at føle sig sikre i deres hjem”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Han sagde i denne forbindelse, at NATO er en af de organisationer, han havde drøftet med amerikanske ledere og udtalte: – Vi har ikke noget imod NATO.

Afviser en-stats ideen

Abbas afviste helt tanken om en en-stats løsning, men sagde, at denne ide vinder frem blandt palæstinensere og tilføjede, at det er bydende nødvendigt at n frem til en løsning, således at der ikke ”vil blive flere krav”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Om de palæstinensiske flygtninge sagde han, at dette vil blive ordnet ved ”en vedtaget løsning”.

Vicepræsidenten for Brookings, USA’s tidligere ambassadør i Israel, Martin Indyk, spurgte Abbas, om en sådan aftale skulle indgås med israelerne, hvortil Abbas (under latter fra publikum) svarede: – Med hvem? Tanzania?

Jerusalem, sagde han, skal være hovedstad for begge lande. Han antydede, at han anerkender israelske krav om Vest-Jerusalem som dets hovedstad, men ikke Øst Jerusalem.
Jødisk stat – og historie

På spøgsmålet om PA i en endelig aftale vil anerkende Israel som en jødisk stat, svarede Abbas, at det stod Israel frit for at betegne sig, som det måtte ønske.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Og saa sagde han:

– Ingen benægter den jødiske historie i Mellemøsten. En tredjedel af vores koran omhandler jøder i Mellemøsten, i dette område. Ingen fra vores side, i det mindste, benægter at jøderne var i Palæstina.

Flere af tilhørerne betegnede Abbas’ tone som positiv og konstruktiv.

– Den var forsonlig og baseret på gensidig respekt – der var en følelse af, at dialogen skal fortsætte, sagde David Makovsky fra ”Washington Institute for Near East Policy”.

Jeremy Ben-Ami fra den progressive ”J Street”-lobby sagde:

– Israel vil aldrig få en bedre partner end Mahmoud Abbas.