Frikirker stifter fælles netværk for mission

Under generalforsamlingen i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling den 17. maj blev organisationen ’Frikirkernes Mission’ officielt stiftet.Målet er et tættere samarbejde om udviklingsprojekter i det frikirkelige miljø. I første omgang vil man iværksætte indsamlingsaktiviteter under navnet ’Giv til liv’. Indsamlingskampagnen, der fokuserer på uddannelse i Afrika, vil løbe af stabelen i efteråret og præsenteres på sommerens stævner.
Til bestyrelsen for organisationen blev fem medlemmer fra hhv. Apostolsk Kirke, Missionsforbundet, Pinsekirkerne og BaptistKirken valgt.