’Relationsmenneske’ fylder 60

Bodil Skjøtt er Israelsmissionens generalsekretær. Den 29. august fylder hun 60 år.Israelsmissionens generalsekretær, Bodil F. Skjøtt, fylder 60 år den 29. august. Fejres ved reception den 3. september i Ydre Missions Hus, Christiansfeld.For Bodil Skjøtt har hjerte for mission. Og så er hun, hvad inderkredsen i Den Danske Israelsmission kalder ”et relationsmenneske”.
– Hvor hun er, skabes relationer mellem mennesker og til gavn for missionen.
Bodil Skjøtt er mor til tre voksne sønner og gift med Jens Arne Skjøtt, der er præst i Ølsted ved Horsens.
Hun fik sin interesse for mission i studietiden gemmen KFS og Menighedsfakultet i 1970’erne. Det meste af 80’erne var hun sammen med sin mand Jens Arne missionær i Liberia, udsendt af Dansk Ethiopermission. Fra 1989 og ti år frem dannede de præstepar i Jerusalem, udsendt af Israelsmissionen. I denne periode var hun engageret på Caspari Center, et studiecenter for messianske jøder, og erhvervede et solidt kendskab til den messianske bevægelse i Israel og til landet og dets geografi.
Efter tilbagekomsten til Danmark i 1999 fastholdt hun som konsulent for Israelsmissionen forbindelsen til Caspari Center og fortsatte også som redaktionssekretær for det internationale tidsskrift Mishkan, samtidig med at hun i fem år var bibelinspirator for Det Danske Bibelselskab på deltid, inden hun blev generalsekretær for Israelsmissionen i 2007.
Som leder hører hun til den gamle skole, der ikke tæller arbejdstimer. I sine foredrag om Israel i dag – folket såvel som staten – gør hun gældende, at Israels folk har lige så meget brug for Jesus til frelse som alle andre folk. Hun har et afbalanceret syn på den mellemøstlige konflikt og taler gerne forsoningens sag mellem de stridende parter og ikke mindst mellem messianske jøder og arabiske/palæstinensiske kristne i området.
Bodil F. Skjøtt er næstformand i bestyrelsen for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling og medlem af Dansk Missionsråds studieudvalg. Internationalt er hun centralt placeret i Lausanne Consultation on Jewish Evangelism, et internationalt netværk af jødemissioner.
/sl