Israel indvilger i international flotille gransknings-kommission

Efter to måneders tøven har Israel indvilget i at deltage i en international FN-granskningskomission, der skal undersøge omstændighederne ved det israelske raid af en flotille af skibe på vej til Gaza-striben med nødhjælp i slutningen af maj.Statsminister Ninyamin Netanyahu har bøjet sig for et internationalt og et hjemligt pres og har meddelt FN-generalsekretær Ban Ki-moon, at Israel går med til oprettelsen af en sådan kommission – og til at deltage i dennes virke – og derefter fremsatte FN-chefen en udtalelse om, at en granskningskommission nu vil blive oprettet.

Kommissionens sammensætning og dens mandat er blevet udarbejdet af bl.a. Israel og Tyrkiet, og om nogle dage ventes det israelske statsministerium at ville offentliggøre navnet på Israels kommissionsmedlem.

Israels beslutning om at samarbejde om oprettelse af en internatioal komissionen er kommet to måneder efter, at Ban fremsatte et forslag om dette over for Netanyahu, som længe tøvede med at svare, men som altså nu har gjort det.

Ifølge kilder i det israelske statsministerium har der været omfattende forhandlinger for at opnå et mandat for kommissionen, som Israel kunne gå med til. Gennembruddet kom først under Netanyahus nylige besøg hos præsident Barack Obama.

En talsmand for Netanyahu siger, at oprettelsen af den israelske undersøgelseskomite under ledelse af tidl. højesteretsdommer Jacob Turkel var nødvendig for at forhindre en situation, hvor en FN-kommission skulle kunne udspørge israelske soldater og officerer.

Israels beslutning om at deltage i et FN-undersøgelsesudvalg, der skal tage stilling til det israelske militærs aktion, er uden fortilfælde, og det er også første gang, at en israelsk repræsentant deltager i et FN-udvalg, som har fokus på Israel.

Kommissionen vil begynde sit arbejde den 10. august og vil forelægge sin første rapport for FN’s Sikkerhedsråd i midten af september.

Kommissionens formand ventes at ville blive New Zealands tidl. premierminister Geoffrey Palmer, der er sagkyndig i søretsanliggender, mens viceformanden bliver Colombias afgåede præsident Alvaro Uribe, der anses for at være pro-USA og pro-Israel.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den israelske repræsentant bliver formentlig en højtstående diplomat eller en juridisk sagkyndig.

Flotillen havde prøvet at bryde Israel tre år lange søværts blokade af Gaza. Under israelske commandos raid af et skib med pro-palæstinensiske tyrkiske aktivister blev ni tyrkere dræbt af israelske soldater, der mente, at deres liv var i fare. Siden har det israelsk-tyrkiske forhold været noget nær iskoldt.

I denne forbindelse siger en israelsk regeringstalsmand:


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Vores beslutning om at gå med til denne proces skyldes til dels – som statsminister Netanyahu har sagt – at Israel ønsker at mindske spændingen med Tyrkiet og bringe det israelsk-tyrkiske forhold tilbage til det normale.