Kvinder overhaler mænd som præster i Folkekirken

For første gang i historien er præsten i Folkekirken nu oftest en kvinde.For første gang i Danmarkshistorien er der nu en lille overvægt af kvinder på prædikestolene i de danske folkekirker.Tal fra Præsteforeningen viser, at andelen af kvinder nu udgør 51,1 procent. Århus Stift topper med en andel på 59,1 pct. Derefter kommer Roskilde med 58,2 pct. Stiftet med de færrest kvindelige præster er Viborg. Her er kun 41,1 pct. af præsterne kvinder.
Formand for Præsteforeningen Per Bucholdt Andreasen glæder sig over, at der nu er kønsmæssig balance mellem mandlige og kvindelige præster
– De kønsmæssige aspekter af menneskelivet spiller med i enhver erfaringsmæssig formidling af kristendommen. Det er vigtigt, at både mænd og kvinder kan varetage tjenesten som præst, og at der er nogenlunde balance, siger han til folkekirken.dk.

Ikke alle er enige

Men det er ikke alle, der klapper i deres små hænder af ligestillingen. Formand for Dansk Bibel-Institut, sognepræst Flemming Burgdorf, skriver i det seneste DBI-Posten:
– Den fælles overbevisning i DBI’s bestyrelse og lærerråd er, at den nuværende folkekirkelige ordning med kvindelige præster ikke kan forenes med de bibelske anvisninger om tjenestedeling.
Begrundelsen er, at selv om Jesus inkluderede kvinder i discipelflokken, så var alle apostlene mænd. Og Paulus’ formaninger til kvinder om at tie i forsamlingen og ikke optræde som lærere er – selv om de bør tolkes i forhold til datidens kultur – klare og entydige.

Mangfoldighed

Det er nu 62 år siden, de første tre kvindelige præster blev ordineret i Folkekirken. For 20 år siden var hver fjerde præst en kvinde, og i juli måned i år kom der balance mellem kønnene, så der nu endda er en lille overvægt af kvinder.
– Det er godt med en ligelig kønsfordeling. Det er det for et hvilket som helst erhverv, og det er yderst vigtigt, at også Folkekirken afspejler den diversitet, der er i samfundet, siger Else Marie Wiberg Pedersen, lektor og ph.d. ved Det Teologiske Fakultet på Aarhus Universitet til MetroXpress. Hun er forfatter til bogen ‘Se min kjole’, der handler om de første kvindelige præsters historie.
Det er ikke kun på prædikestolene, kvinder har overhalet mænd med en hårsbredde. Der er nu også flest kvinder på teologistudierne.