Skarpt genmæle mod homo-vielser

Ny bog om ”Folkekirken og vielse af homoseksuelle” udkommer samtidig med biskoppernes anbefaling om nyt vielsesritual.Journalist og globetrotter advarer nu mod homo-vielser i Folkekirken. Johny Noer giver mæle til det mindretal i Folkekirken, som – efter hans mening – bliver tromlet ned af Folketinget, kirkeministeren og bispekollegiet i sagen om et nyt kønsneutralt vielsesritual.

Johny Noer

Advarslen kommer i bogen ”Folkekirken og vielse af homoseksuelle”, som udkommer den 15. september 2010 – samme dag som biskopperne afleverer det såkaldte september-dokument med Folkekirkens anbefalinger i sagen til kirkeminister Birthe Rønn Hornbech (V).

I strid med Bibelen

Et vielsesritual for homoseksuelle er i strid med både Bibelen, den lutherske lære og grundloven, mener Johny Noer. Derfor er biskopperne helt på vildspor, når de på Folketingets foranledning går med til at indføre et såkaldt kønsneutralt vielsesritual i Folkekirken. Noer kan bl.a. afsløre et dokument fra biskoppernes møde om sagen i april. Her skriver de bl.a.:
“Hvis folketinget har lovgivet således, at ægteskabet skal være for såvel hetero- som homoseksuelle par, er folkekirken forpligtet til efterfølgende at udarbejde ritualer, der gør dette muligt.”
Dermed er kursen for biskoppernes anbefaling lagt – og derfor er det ikke svært at gætte sig til det endelige september-dokuments indhold.
Johny Noer har skrevet ikke færre end 21 breve til kirkeministeren om sagen, heraf syv breve om at få aktindsigt i sagen, som han mener, bevidst holdes uden for den offentlige debat.
Han skriver fra sin base i det sydlige Israel, få kilometer fra den bibelske by Sodoma, som ifølge Bibelen bl.a. blev udslettet på grund af homoseksuel synd.

I strid med grundloven

Johny Noers skarpe debatbog udkommer 15. september.

Johny Noer fastslår, at vielse af homoseksuelle i kirken endda er i strid med grundloven, fordi der udtrykkeligt i grundloven står:
”Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden” (§ 67).
Om homo-vielser strider mod sædeligheden, kan diskuteres, men det er en nærliggende holdning.
Det er et særdeles skarpt indlæg i debatten, Johny Noer leverer. Nogle læsere vil måske opfatte ham som fordømmende over for homoseksuelle. Selv prøver han at bevare balancen: ”Det bør være langt fra de troende at spotte eller forhåne noget menneske”.
”Folkekirken og homoseksuelle vielser” er udgivet på forlaget Soli Deo Gloria.