Et grænsemenneske fortæller

Biskop Kjeld Holm har skrevet en erindringsbog, fuld af indsigter og dejlig åbenhed. Her tager han afsæt i den tysk-amerikanske teolog Paul Tillich, der efter sin flugt til USA fra Nazi-Tyskland beskrev sin eksistens i forhold til “grænser” (også i overført betydning). For Kjeld Holm er dét blevet et livsvilkår, og han har befundet sig godt ved det: “Det er måske først og fremmest grænsemennesker, der opdager, hvor mange døre der i virkeligheden står på vid gab, hele tiden,” skriver han (s. 10).
De mennesker, Kjeld Holm beretter om i bogen, åbnede hans øjne for forholdet mellem kristendom og menneskelighed, “det eneste, der, i hvert fald på det teologiske plan, er værd at beskæftige sig med” (s. 11).

Grænser og grænseoverskridelser

Grænserne kan være geografiske, psykologiske eller erkendelsesmæssige: han er født og opvokset i det sønderjyske. Mange af minderne herfra er tunge, der er fx mobningerne, men glæden ved fodbold kan opveje meget! Som næsten 20-årig præsenteres han for P. G. Lindhardt. Og der er det grænseoverskridende spring fra barndommens lille Hoptrup til ungdoms- og voksenlivets Århus og det teologiske studium og Løgstrup og Sløk, som han har skrevet en særskilt biografi om.
Og så siger han ligeud, at han aldrig har været særlig god til at adskille religion og politik. De er for ham to sider af samme sag – og det er da ærlig snak!
Med Paul Tillich både indledes og slutter bogen: med hans idé om, at tro kan forandre liv.
Kjeld Holm har skrevet et konstant interesse-vækkende og engagerende erindringsværk, der fortjener mange læsere – uanset éns ståsted i øvrigt, teologisk som politisk.

Kjeld Holm:
Åbne døre
– Erindringer om mennesker, jeg har mødt
200 sider
249 kr.
Kristeligt Dagblads Forlag