Fælles nordisk politik mod sex- overgreb i kirken

Katolske biskopper i Norden har været sammen for at diskutere fælles nordiske retningslinjer for forebyggelse og håndtering af sager om sex-overgreb i Den Katolske Kirke.De nye retningslinjer vil bestå af to dele: en principiel del, der gælder for alle de nordiske bispedømmer. Og et afsnit, der omhandler hvert bispedømme og som tager hensyn til de respektive landes særlige betingelser og lovgivning.
Den sidste del vil blive udarbejdet i det enkelte bispedømme – et arbejde, som allerede er påbegyndt i bispedømmet København, skriver Katolsk Orientering.
De nordiske biskopper mødtes i Bergen i september.