Hvordan melder man sig ud af Folkekirken?

Kan man godt blive begravet på kirkegården, selv om man ikke er medlem, er et af de typiske spørgsmål. Det er pludselig blevet aktuelt – ikke blot for ateister, men også for troende kristne – at finde ud af, hvordan man evt. kan melde sig ud af Folkekirken.På Kirkeministeriets hjemmeside står der, at man skal møde personligt op på kirkekontoret for at udfylde en blanket. Og man søger forgæves efter en blanket på hjemmesiden. Nogle steder står der også, at man skal medbringe dåbsattest eller vielsesattest.
Men såvel ateister som skeptikere har forlængst udarbejdet skemaer med de nødvendige oplysninger til udmeldelse, som man bare kan sende til det lokale kirkekontor. Mangler man adressen, kan man finde den på www.km.dk/folkekirken/findsogn.html

Familieadvokaten.dk oplyser også, at den lokale præst ”ikke har ret til at indkalde dig til en personlig samtale, men skal uden videre notere, at du udtræder af Folkekirken, når din udmeldelsesblanket indløber”.
Herefter betaler man ikke længere den lokale kirkeskat, der som regel er ca. 1 pct. af ens skattepligtige indkomst.
Men hvad går man så glip af? Familieadvokten opregner ulemperne sådan:
1. Retten til at få en (folkekirke-) præst til at medvirke ved dit bryllup eller din begravelse.
2. Samt muligheden for at få personlig vejledning hos den lokale præst.
Selv om du er udmeldt af Folkekirken, har du fortsat ret til at overvære alle gudstjenester, for de er efter loven offentlige, lige som du kan være sikker på at blive begravet på en lokal kirkegård – og på baggrund af dine særlige begravelsesønsker.
Prisen for et gravsted er den samme for alle, hvis du bliver begravet på en kommunalt ejet kirkegård (i København og dele af omegnen, Århus, Aalborg, Odense, Randers og Esbjerg).
På de menighedsrådsbestyrede folkekirkelige kirkegårde vil der dog typisk være fastsat en højere betaling for gravsteder for ikke-medlemmer af Folkekirken.
Skulle du eller dine efterladte ønske en religiøs ceremoni, kan den udmærket arrangeres, for der er intet til hinder for, at gode bekendte, familie eller andre private holder en eller flere taler, også af religiøst tilsnit. Det er udelukkende præstens ord og måske en ceremoni fra selve kirkerummet, du frasiger dig retten til, hvis du vælger at bevare din religiøse tro uden at være medlem af Folkekirken!” slutter Familieadvokaten.
Hvis man ikke ønsker at bruge ateisternes blanket, kan en neutral blanket downloades på: www.udfordringen.dk/udmeldelse-af-folkekirken.pdf