Behandlingstilbud lukker

Bo- og behandlingstilbuddet Elleruphus på Sydøstfyn har besluttet at påbegynde en afvikling af stedet efter kun tre et halvt års eksistens.Årsagen er dårlig økonomi – primært som følge af, at kommunerne efter kommunalreformen har bremset kraftigt op for bevillingerne til folk i døgnbehandling, skriver bladet domino.
I Elleruphus ærgrer man sig over lukningen:
– Efter tre et halvt begynderår er livet i huset nu velfungerende. Der er en god struktur, en afprøvet behandlingsplan, en god og fast beboergruppe, en engageret medarbejdergruppe, en stor støttekreds og mange gode samarbejdsrelationer, oplyser daglig leder af Elleruphus, Susanne Krog.
Men det er uansvarligt at fortsætte, da en konkurs ellers kan blive konsekvensen.
Elleruphus er en del af netværket Teen Challenge, der primært har pinsekirkerne som bagland. Teen Challenge driver også Betesda ved Brande og Klippen på Vesterbro.