Gør ikke julen til et eventyr

En læser havde været i kirke juleaften. Præstens prædiken handlede om nisser, og ”evangeliet” var, at vi skulle være gode ved nisserne omkring os…
Hvis denne præst havde sat sig lidt ind i mytologien, ville hun vide, at nisser oprindeligt var betegnelsen for onde plageånder. Så når bonden satte risengrød op til nissen, var det ikke spor romantisk. Han ofrede mad til de onde ånder for at få lov at være i fred!
På samme måde har jeg set, at man stadig gør i mange landsbyer i Afrika, hvor det kristne evangelium endnu ikke er trængt igennem, og man lever i frygt.
I Danmark er evangeliet modsat trængt så meget tilbage, at mange præster nøjes med at fortælle eventyr og andet harmløst sludder til de mennesker, som kun kommer i kirken denne éne gang om året.

Evangeliet om Jesus ikke er et eventyr, selv om det har alle ingredienserne til verdens bedste historie. Det er sandheden, og kun sandheden kan gøre os frie.
Desværre har mange juleeventyr medvirket til at lægge for meget glamour og eventyrlighed omkring julen. Også i kristne kredse har vi hørt for mange Selma Lägerlöff-legender om træer, der kan snakke, og fugle af ler, der kan flyve. Det kan være meget sødt, men den slags folkereligiøsitet gør det blot sværere at skelne sandhed fra løgn.
Et eventyr kan nok indirekte fortælle os noget sandt, men det kan også forvanske og forkludre budskabet – som i præstens prædiken om nisserne.
En del præster mener, at man skal lægge vægten på det narrative – på historiens budskab, – fremfor om den er sand. Men hvis evangeliet ikke er sandt, og hvis Bibelen ikke er troværdig, så kan jeg alligevel ikke bruge den.
Nej, lad os få den ægte vare. Alt omkring os tyder på, at der netop nu er behov for at fortælle det gode budskab igen. Gerne på nye måder, men altid så man klart forstår budskabet fra Gud til os mennesker.

Af redaktør Henri Nissen