I kærlighed til Kristus

En græsk-ortodoks munks liv og levned samt et udvalg af hans visdomsord. Nogle vil måske spontant spørge, om det ikke er lige lovlig verdensfjernt – og specielt – under vore protestantiske himmelstrøg?
Men det er lige det, det ikke er! Porphyrios af Athos er en del af vor egen tid – 1906 og 1991 er de to årstal, der indrammer hans liv – og den livslange tilknytning til munkevæsenet er en god påmindelse til os i vores egen travle tid om ikke at lade zapper-mentaliteten tage overhånd.
Allerede som barn hørte han de lokale på hjemegnen fortælle om Athos, Det Hellige Bjerg, og det vakte længsel og beslutsomhed i ham efter selv at indgå i dette fællesskab. Han stak af hjemmefra, men de første gange så han sig alligevel tilbage og endte med igen at vende hjem. Tredje gang lykkedes det: nogle munke forbarmede sig over ham, “adopterede” ham nærmest, og således fik han – skønt mindreårig – adgang til Athos. Her levede han et liv i arbejde, bøn, glæde og lydighed mod sine åndelige vejledere.
Han måtte senere forlade stedet; det blev bl.a. 1940-73 til “velsignede år, viet de syge og lidende” på en poliklinik i Athen.Også her forsøgte han at fastholde de erfaringer og den livsrytme, der var blevet en integreret del af ham. “Jeg ønskede at leve som asket inde i storbyen”, skrev han.

Moderne repræsentant for tidlige ørkenfædre

Bogens titel er velvalgt. Porphyrios taler nemlig lige til hjertet. Han er kortfattet og præcis,;han har selverkendelse – og dertil lune! Og så er han ydmyg:
“Hemmeligheden består i at elske Kristus og være ydmyg. Kristus vil give os ydmyghed. Med vore svagheder er vi ude af stand til at elske Ham – lad Ham elske os. Lad os bønfalde Ham inderligt om at elske os og give os længsel efter at elske Ham også” (s. 163).
Porphyrios er en moderne repræsentant for de tidlige ørkenfædre. I bogens hoveddel får man mulighed for et indblik i hans tanker om så forskellige emner som kirken, bønnen, næstekærligheden, munkelivet, bodens mysterium og skabelsen.
Stor tak til sognepræst Marianne Serup Boesen for at bringe disse – meget givende og medrivende – tekster frem på dansk. Og ikke mindre tak til forlaget, ikke at forglemme. En oplagt gave-idé.

Porphyrios af Athos:
Hjertesprog – Liv og visdomsord
262 sider • 198 kr. • Alfa