Foreslår lettere sammenføring af familier

KD ømmer sig over de stramninger, som partiet er tvunget til at stemme for i finansloven, og appellerer til hele Folketinget om at mildne lovene.- Da reaktionen i befolkningen er ret entydigt imod, at mennesker skal vurderes efter nytteværdi i pointsystemer, føler jeg, det vil være et forsøg værd at lægge op til, at der i Folketinget indgås et nationalt kompromis.
Det siger Kristendemokraternes folketingsmedlem, Per Ørum Jørgensen.
Han sendte op til weekenden en henvendelse ud til partiernes gruppeformænd for at opnå opbakning til fem fælles principper for reglerne om familiesammenføring i Danmark.
– Vores udgangspunkt er, at familier ikke skal splittes op, men får mulighed for at være sammen i Danmark. Men det er vigtigt, at forudsætningen så bliver, at man skal leve op til nogle krav, som vil bidrage til, at man bliver integreret i det danske samfund, siger Per Ørum Jørgensen. Han understreger, at målet er at samle Folketinget for at finde nogle fælles principper om udlændingepolitikken, så den er baseret på et mere medmenneskeligt grundlag.

De 5 principper er:

1) Mennesket er unikt og kan ikke gøres op efter samfundsmæssig nytteværdi i et pointsystem.
2) 24 års-reglen og det nuværende tilknytningskrav skal ophæves.
3) Tidsbegrænset opholdstilladelse på 2 år, hvor man skal leve op til krav om at tilegne sig danske sprogkundskaber samt krav om at gennemføre et kursus i demokrati og samfundsforståelse, fx i forbindelse med et højskole-ophold, før man kan blive familiesammenført.
4) Ansøgeren skal være selvforsørgende i denne periode, indtil ansøgeren kan blive familiesammenført.
5) Krav om bankgaranti fjernes helt.

Kan udløse valg

– Vi vil ikke vælte regeringen og står fortsat bag finanslovsaftalen, men hvis et flertal støtter vores fem principper, så vil vi bede regeringen om at få en drøftelse af udlændingepolitikken i Danmark, siger han.
Dermed er han gået så langt, som han kan i forhold til samarbejdet med regeringen.
Baggrunden er, at KD føler sig meget utilpas ved, at Dansk Folkeparti har fået de nye stramninger med ind i finansloven, så KDs mand rent teknisk skal stemme for dem, selv han er inderligt imod. Men det er prisen for at få KDs forbedringer igennem for efterskolerne og på det sociale område.

Udfordrer venstrefløjen

Hvis S og SF beslutter at støtte op om de fem principper, kan det ende med en mildere udlændingepolitik – men det kan også udløse et valg, hvis Dansk Folkeparti trækker sin støtte væk til VK-regeringen.
Henri