Skriv til Suh

Har du et problem, så skriv til:
Psykolog Suh B. Jacobsen
Nordgårdsvej 109
4030 Tune
eller mail til: Suh@Udfordringen.dk. Ikke alle breve offentliggøres. Du er velkommen til at være helt anonym, hvis du ønsker det. Hjemmeside: www.suhjacobsen.dk

Tænker meget på hvad andre mener

Hej Suh
Jeg har nogle problemer i mine sociale relationer, som jeg godt kunne tænke mig at få lidt hjælp til.
Jeg er af natur et forholdsvis udadvendt menneske, kan godt lide at lære nye mennesker at kende, men jeg synes alligevel ind imellem, det er svært at komme ”med” i samtalerne, når andre snakker. Jeg tror egentlig ikke det skyldes de andre, men snarere noget med mig selv. Det er som om, jeg tit bare får tænkt inde i hovedet, hvad jeg gerne vil sige eller bidrage med, men har svært ved at få det ud.
Nogle gange er det som om det inde i hovedet giver mening, men ikke når det kommer ud af munden, og jeg stopper derfor hurtigt. Andre gange blokerer jeg nok fordi, jeg er bange for, at de andre vil synes, at det, jeg siger, er for mærkeligt eller anderledes. Jeg synes, jeg er god til at reflektere over ting, og jeg har prøvet at arbejde med at ændre mine tanke-mønstre, men jeg vil gerne have lidt hjælp.
Venlig hilsen 739

Kære 739
For det første er det positivt, at du er et udadvendt menneske, og at du mærker, at du faktisk har lyst til at lære nye mennesker at kende. Du har altså en naturlig motivation indeni, som du kan hente energi fra i dit arbejde med at forbedre dine sociale relationer. Denne energi skal du bl.a. bruge til at være udholdende i at træne. Man siger, at øvelse gør mester, og det gælder også i dit tilfælde.
Samtidig lyder det som om, at du måske bliver lidt usikker på dig selv i de pågældende situationer – at du får en slags præstationsangst og kommer til at fokusere for meget på, hvad og hvordan du siger tingene? Som du selv er inde på, fokuserer du måske for meget på, om andre mennesker vil kunne lide dig, som den du er? Dette gør det svært for dig at slappe af og være dig selv – og dermed også bare at udtrykke dig umiddelbart. I stedet for bliver du sandsynligvis for opmærksom på detaljer i din formulering og begynder ubevidst at ”censurere” eller redigere dig selv, for at øge sandsynligheden for, at de andre skal synes godt om det, du siger (og dermed dig). Faktum er dog, at vi ikke kan kontrollere os til at få andre til at kunne lide os. At lære nye mennesker at kende er spændende, berigende, udfordrende – og nogle gange skuffende eller endog frustrerende. Sådan er livet, det må du prøve at lære at acceptere.
Du kan simpelthen ikke få gode, nære og afslappede relationer, hvis du hele tiden skal være på forkant med, hvad andre eventuelt vil tænke eller sige ud fra dine kommentarer/indlæg. Omvendt vil andre heller ikke kunne få et autentisk og nært forhold til dig, hvis de altid har med en redigeret udgave af dig at gøre, og i virkeligheden synes langt de fleste mennesker bedst om at være sammen med andre, når både de selv og de andre kan være ærlige og autentiske. Så når du fremover reflekterer over din problemstilling, så prøv at tænke over: 1) Hvad er det værste, der kan ske, hvis du vælger at være mere umiddelbar i kommunikationen med andre mennesker? Se din værste skræk i øjnene, for det gør den oftest meget mindre skræmmende. Nogle gange indser vi, at den i virkeligheden er helt urealistisk.
2) Hvad kan du konkret gøre, hvis du skulle opleve at få en uønsket reaktion på en af dine kommentarer? Oftest slapper man mere af, hvis man ved, man har en konkret back-up-plan. Måske du bl.a. kan berolige dig selv ved at huske på, at man altid har lov til at uddybe en kommentar med et ”det, jeg egentlig mente, var…” eller ”nej, det kom vist forkert ud, jeg prøver lige igen”.
Det kan også være en god idé at snakke med nogle af de venner, som du i forvejen er tryg ved, og høre dem ad, hvordan de oplever dig, når I kommunikerer. På den måde får du måske korrigeret en fejlagtig opfattelse af dig selv, mens du samtidig kan få gode og konstruktive råd af dem, der i forvejen har kendskab til din måde at kommunikere på.
Hilsen Suh

Jeg bliver misundelig på andre

Kære Suh
Jeg er en kvinde, hvis problem er, at jeg har så svært ved at ”unde” andre at have det godt. Det lyder forfærdeligt, og sådan føler jeg det også indeni. Jeg tror egentlig ikke, at jeg er et specielt dårligt menneske, men det er som om, at jeg alt for hurtigt bliver misundelig på andre, når det går dem (særligt) godt. Omvendt er det næsten som om, at jeg glæder mig over, når jeg hører, andre fejler eller ikke slår til. Jeg skammer mig virkelig meget over disse sider i mig og prøver ihærdigt at arbejde med det, men jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg skal gøre. Kan du give mig nogle gode råd til at komme videre herfra, så jeg af hjertet kan glæde mig på andres vegne?
Den Skamfulde

Kære Skamfulde
Jeg tror bestemt heller ikke, at du er et specielt dårligt menneske, og at du ønske at ændre på disse reaktioner, er da et rigtig godt træk!
Når vi oplever os fanget i nogle bestemte uhensigtsmæssige mønstre, er det ofte fordi, disse mønstre udfylder en eller anden funktion for os. I dit tilfælde kunne det måske være, at du generelt er usikker på dig selv eller ikke føler dig vellykket? Alting er jo som bekendt relativt, og vores opfattelse af os selv er det ikke mindst. Vores selvopfattelse er – desværre – tit udpræget afhængig af, hvordan vi opfatter andre omkring os. Hvis vi fx er utilfredse med, hvad vi har opnået i livet, med vores økonomi eller med vores udseende, ja, så kan det pludselig ændres til det bedre, hvis vi hører om andre, der har det endnu værre! Vi synes pludseligt ikke, det er så slemt med vores egen situation, hvilket jo som sådan er en rar følelse. Omvendt kan vi være umiddelbart tilfredse med nogle ting i vores liv, men når vi pludselig konfronteres med nogen, som vi synes har det endnu bedre, ja, så kan vores nuværende situation pludselig synes utilfredsstillende. Det er ikke en rar følelse. Set i dette lys handler dit problem måske egentlig ikke så meget om din personlighed, men snarere om din tilfredshed med dit liv eller med dig selv. Du har måske ubevidst ”brug for”, at det går andre dårligt, fordi det får dig til at føle større tilfredshed med dig selv – den rare følelse, mens din utilfredshed forstærkes, når dine venner lykkes – den ikke så rare følelse. Teknisk set stræber du måske egentlig bare mod at undgå de ubehagelige følelser og i stedet at opnå de ”rare” følelser. For at komme dit oprindelige problem til livs kan du måske derfor prøve at arbejde med at acceptere dig selv og dit liv i højere grad end du gør aktuelt? Prøv at acceptere, at du ikke altid har succes, eller altid lykkes med dine projekter – men at det ikke betyder, at du ikke kan være lykkelig alligevel. Fokuser på det, du er tilfreds med i dit liv og på det, du er taknemmelig over. Vær bevidst om, at andres livsvilkår ikke behøver at ændre på din indstilling til dette. Det kan også være, at der reelt er noget, du er utilfreds med, og som du måske kunne begynde at gøre noget ved? Også på den måde bliver du følelsesmæssigt mindre afhængig af, hvordan det går andre, fordi din tilfredshed med egen situation i højere grad afhænger af din indsats.
Hilsen Suh

Hotline til Suh
På alle onsdage fra kl. 10-11 kan du ringe til
Udfordringens psykolog Suh Jacobsen på 46 96 89 69.
Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen.
Du kan fortsat skrive pr. brev eller mail til:
Suh Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, eller mail til: Suh@Udfordringen.dk