Kristne socialdemokrater dropper ordet kristne

Avisen Broderskap, – de svenske kristne socialdemokraters blad – fik 82 år på bagen. Men fra nu af er dens navn Tro&Politik.
En grund til navneskiftet er, at avisen vil rumme flere religioner end kun protestantisk kristendom, og fra starten bliver der sat særlig fokus på kristendom og islam. Forandringen vil først og fremmest kunne mærkes på opinionssiderne, hvor der i hvert nummer vil bringes to ledere: en kristen og en muslimsk.
– Dette er en naturlig følge af, hvordan både Sverige og de kristne socialdemokraters organisation, Broderskapsrörelsen – Broderskabsbevægelsen – har udviklet sig i de senere år, siger bevægelsens formand, Peter Weiderud, til avisen Dagen.

Protestantisk dengang
– Da Broderskabsbevægelsen blev stiftet, var det troende Sverige stort set protestantisk, men nu er der også ortodokse kristne, katolikker og ikke mindst en stor og indflydelsesrig muslimsk gruppe, siger Weidenrud videre.
Bladet fik sit navn, Broderskab, fordi det for 82 år siden kun var mænd, der solgte og uddelte det, men det har helt fra starten været noget af en varm kartoffel, og der er dem, der har ment, at bladet lige så godt kunne blive kaldt ”Søsterskab” eller ”Søskendeskab”.

Bliver mere moderne
Så selv om bladets ansvarshavende redaktør, Ida Nilsing, er lidt ked af, at sådant et gammelt navn nu droppes, er hun glad for navneskiftet, som hun mener meget bedre beskriver bladets indhold.
Peter Weidenrud mener desuden, at det også er på tide, at Broderskabsbevægelsen, hvis officielle navn er Sveriges Kristne Socialdemokraters Forbund, får et nyt navn, som bedre afspejler 2000-tallets religiøse Sverige.

Ingen flirt med islam
Nogen beslutning er ikke truffet, men Sveriges Troende Socialdemokrater er en mulighed. Der er mange muslimske medlemmer i forbundet, og at udskifte kristne med troende vil derfor være mere hensigtsmæssigt, siger Peter Weiderud til avisen Världen i dag. Han mener desuden bestemt ikke, at navneskiftet er et udtryk for politisk korrekthed eller en flirt med muslimerne.