Fagfolk beklager døendes vilkår

Kun 4 pct. modtager lindrende behandling inden, de dør.
Direktør Morten Freil, Danske patienter, er forundret over, at døende falder igennem velfærdsstatens hænder:
– Vi ved, at manglende sammenhæng i sundhedsvæsenet er et stort problem, så det undrer ikke, at det også går ud over døende. Men måske det også afspejler en holdning om, at sundhedsydelser også skal kunne betale sig for samfundet, og at sikre en døendes pleje er der ikke god økonomi i, siger han til 24 timer.
Men hvorfor står netop de døende, samfundets svageste, bagerst i køen?
– Vi er nok både som samfund og som læger meget optagne af at holde folk i live, og mens vi halser efter dette, kommer vi til at forsømme det andet, siger Mogens Grønvold fra Dansk Palliativ Database.