Menighedsfakultetet indfører nu adgangsbegrænsning

Menighedsfakultetet oplever så stor forhåndsinteresse for sin bacheloruddannelse i teologi, at bestyrelsen nu indfører et loft for antallet af nye studerende.
Der er nemlig kun plads til 36 nye studerende i de nuværende auditorier. Antallet af henvendelser nærmer sig det dobbelte af sidste optagelse i 2009, hvor der blev optaget 31 studerende.
– Vi må derfor overveje, hvordan vi får skabt mere plads til flere studerende, om vi eventuelt skal køre med optag af studerende hvert år, siger fakultetsleder Jørn Henrik Olsen.
Interesserede inviteres til studieintroduktionsdag på Menighedsfakultetet fredag den 4. marts.
Menighedsfakultetet planlægger nybyggeri med bl.a. to større auditorier og kontorfaciliteter til administrationsfællesskab med Israelsmissionen og Dansk Ethioper Mission.