Paven ville tjekke cølibatlæren

Pave Benedikt ønskede som ung teolog, at de tyske katolske biskopper ville se på læren om cølibatet, idet han og flere andre teologer mente, at præstemanglen i deres katolske kirke skyldtes cølibat-budet.
I et memorandum (et aktstykke med diskussion af et bestemt emne) bad ni teologer – deriblandt Joseph Ratzinger – om, at biskopperne ville undersøge buddet om cølibat. Det fremgår af arkivtekster, som tidsskriftet Pipeline er kommet i besiddelse af, fortæller zeit.de.
Af brevet fremgår, at de ni ikke principielt er imod cølibatet, der ”fortsat må være en reel mulighed”. Men de stiller spørgsmålet, om cølibatet skal forblive en pligt for katolske præster, fordi dette, ifølge dem, er en af grundene til præstemangelen. Selv om paven måske får det sidste ord i denne sag, har de tyske biskopper dog pligt til at gøre sig tanker om dette emne og ”bør i det mindste være rette vedkommende rådgivere” for paven.