Bibeluddannelser vinder frem

Der bliver færre nyuddannede teologer fra landets universiteter. Samtidig melder de bibeltro uddannelser om stigende interesse. Pastoralseminariet hilser udviklingen velkommen
Universitetsuddannelserne i København og Aarhus uddanner færre kandidater, mens Menighedsfakultet og Dansk Bibel- Institut oplever stigende tilslutning.
Rektor for Pastoralseminariets Århus-afdeling Henning Kjær Thomsen hilser udviklingen velkommen.
– Variationsmængden bliver større. Det ser jeg som et gode, siger han til Kristeligt Dagblad.