Sømandskirker starter genbrug

Fra pub til shop. Sådan kan overskriften lyde, når Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK, torsdag den 10. marts åbner en ny genbrugsbutik i en tidligere pub i Dybkærcentret i Silkeborg.
DSUK er den danske folkekirke i udlandet. Globalt er der 53 sømands- og udlandskirker, der betjener danskere, der i en kortere eller længere periode opholder sig langt væk fra fædrelandet. Overskud i genbrugsbutikken går til det kirkelige arbejde for søfarende, erhvervsfolk og au pair-piger over hele verden.