Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 8,00 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål 1:

Jeg er ikke god til at sige tak

Kære Orla Lindskov
Under min sygdom har jeg tænkt meget over, at Bibelen taler så meget om taksigelse. Jeg har også af nogle venner fået et lovsangsbånd, med bl.a. sangen: – ”Tak for alt, hvad du har gjort for mig”. Den sang bliver ved med at synge i mit hoved.
Jeg har nok ret beset aldrig været god til at sige tak. Jeg opfattede nærmest de mænd, der sagde tak i tide og i utide, som lidt kvindagtige. Undskyld udtrykket.
Men måske er det mig, der har misforstået noget. Min lille kone siger i hvert fald, når vi diskuterer emnet, at jeg aldrig har været god til at sige tak. Hun siger også, at jeg nok derved har såret og skuffet mange. Hun siger, at jeg har taget den godhed, der er blevet vist mig, som en selvfølge. Derved, siger hun, er mange kommet til at opfatte mig som hoven og arrogant. Hun siger, at jeg fx derhjemme aldrig har sagt tak for mad.
Jeg har bare ment, at det med at sige tak ikke bør overdrives. Ellers mister det vel sin værdi?
Hvad mener du, Orla Lindskov?
Hilsen ”Kaj”

Svar 1:

Tak er et rigt ord

Kære ”Kaj”
Jeg tror, det er svært at overdrive det med at sige tak. Siger man fx tak for livets gave, så er livet en gave.
Ganske vist siger man også, at tak ”er kun et fattigt ord”. Men tak er faktisk et af de rigeste ord, der findes.
Vore salmer er fulde af taksigelser, hvilket tyder på, at vore salmedigtere har vidst, hvor vigtigt det var for vores sjælelige såvel som fysiske sundhed, at vi siger tak.
Tænk også på, hvor meget vi mennesker er parat til at give og til at ofre, hvis blot vi hører det lille ord tak.
Når man bliver klar over, at man er mange mennesker tak skyldig, så drejer det sig om at komme i gang med at indhente det forsømte. Jeg tror, det er det, din lille kone hentyder til.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Er mine mavesmerter psykiske?

Kære Orla Lindskov
Jeg skriver til dig, fordi jeg har næsten konstante mavesmerter. Jeg er en kvinde, 42 år gammel.
Jeg er blevet undersøgt mange gange uden resultat. Men resultaterne af sidste undersøgelse lød dog i retning af, at der nok var bestemte former for mad, som min mave var overfølsom overfor. Disse former for mad skulle jeg så finde frem til og afholde mig fra. Men det er svært, for jeg synes, jeg har smerterne hele tiden, uanset hvad jeg spiser.
Tror du, at mine mavesmerter er psykosomatiske, siden lægerne ikke rigtig kan finde noget? Jeg føler mig lidt som én, der lider af indbildt sygdom. Allerhelst vil jeg helbredes for mine smerter af Jesus. Men når jeg beder, ved jeg snart ikke, hvad jeg skal kalde min sygdom eller lidelse. Jeg ved heller ikke, om jeg i det hele taget fejler noget. Jeg synes dog, at mine smerter er virkelige nok.
M.v.h. S.
København

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jesus ønsker at helbrede alt ondt

Kære S.
Lad mig starte med at sige, at det ikke altid er let for lægerne selv med grundige undersøgelser at diagnosticere fysisk sygdom.
Dog, Jesus ønsker at helbrede dig for dine mavesmerter, selv om du ikke ved, hvad du skal kalde din lidelse.
Jeg kan selvfølgelig ikke afgøre, om dine smerter har en fysisk årsag. Men for dig opleves smerterne i hvert fald som en virkelighed. Der er selvfølgelig noget i din beskrivelse, der kunne tyde i retning af, at dine mavesmerter har psykisk årsag, en slags fantom-smerter. Forstået på den måde at smerterne opleves i maven, men udspringer fra psyken. Lægerne finder jo, som allerede nævnt, ikke nogen fysisk årsag.
Lad os se lidt på emnet: psyko-somatiske lidelser.
I det emne-område beskæftiger man sig med, hvordan psyken indgår i de sundheds-bevarende eller sundheds-nedbrydende processer.
At afgøre om en lidelse er psyko-somatisk, er ikke en let sag. Det er nemlig sådan, at overgangene fra egentlig sygdom til psykiske forstyrrelser af kroppen langt fra er skarpt afgrænsede. Det gør det vanskeligt at stille den rigtige diagnose, undtagen i de helt tydelige tilfælde.
Se fx på dit tilfælde: Udgår dine mavesmerter virkeligt fra sygdom i maven, eller udgår de fra din psyke? Smerternes årsag befinder sig som allerede nævnt ikke altid dér, hvor man mærker smerterne.
Der er i dag blandt lægerne forskellige opfattelser af, hvordan psykiske forhold påvirker forekomsten af sygdom. Der er læger, der mener, at sygdom er betinget af genetiske og biologiske forhold. Mens igen andre læger mener, at man i forhold til sygdom er nødt til at involvere også psykiske og sociale årsager. De fleste læger mener nok i dag, at fysisk sygdom skyldes et samspil af biologiske, psykologiske og sociale forhold. Men det er uhyre kompliceret.
Tidligere sagde mange fx, at stress kunne fremkaldte mavesår. Flere læger mener i dag, at det måske snarere er mavesåret, der stresser personen og giver stress-adfærd.
Der er ingen tvivl om, at psyken er involveret, når det handler om sygdoms opståen, eller for den sags skyld om sygdoms helbredelse. Men man ved ikke i dybden, hvordan det hænger sammen.
I Amerikanske undersøgelser har man fundet ud af, at troende mennesker kommer bedre gennem sygdomsperioder end ikke-troende. Man har hos troende konstateret en større helbredelses- og overlevelsesprocent.
Det viser, hvordan troen kan virke ind og give styrke og modstandskraft. Man har derfor fået øjnene op for, at troen er en faktor, der kan bære igennem mange svære forhold i livet, også igennem sygdom.
Du må ikke tro, at din lidelse er mindre ”reel” eller ærlig, end hvis lægerne havde kunnet finde konkret fysisk sygdom. Ud fra lægernes synspunkt er der tale om, at du befinder dig i en medicinsk uforklarlig tilstand.
Jesus ønsker selvfølgelig også, at du skal have det godt. Han ønsker at helbrede dig, selvom du ikke er i stand til at give din sygdom eller lidelse et navn.
Orla Lindskov

Min oplevelse:

Epilepsi forsvandt

Til Orla Lindskov
Mange tak for salvedugen, som jeg har haft glæde og hjælp af. Det var, da du tidligere ved salvedugen bad for mig angående forskellige ting, bl.a. også epilepsi. Det har været til gavn for mig. Stor tak til dig og til Gud, som har udrustet dig.
Venlig hilsen
R.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Min oplevelse:

Forbøn hjalp

Til Orla Lindskov
Jeg siger tak for forbøn d. 22. januar i Randbøl Bibelcenter. Forbønnen har hjulpet på min svimmelhed. Tak.
Venlig hilsen
En taknemmelig