De lærer at tale profetisk i hverdagen

Workshop trækker profetien ned på jorden: Alle kristne, som har Helligånden, kan lære at høre fra Gud. Men de profetiske ord skal gives videre på en ansvarlig måde, så de kan opbygge Guds folk.Tænk, hvis du kunne få et personligt budskab fra Gud, lige ind i din situation.

David Hudson (nr. 2 fra venstre) underviser bl.a. ved at lade deltagerne profetere til hinanden.

Tænk, hvis den person, som gav dig beskeden, slet ikke kendte dig, men sagde noget, som kun Gud vidste om…
Så ville du mærke, at Gud eksisterede og fulgte dig og havde gode tanker for dig.
For mange kristne lyder det helt umuligt, men mange oplever netop i disse år at få sådanne profetiske ord. Det giver dem håb og retning.

For alle kristne…

Den profetiske tjeneste er ved at vende tilbage til den karismatiske del af kirken, hvor man tror på, at Helligånden og alle nådegaverne ikke blot er bibelhistorie, men for vores tid.
I Joels bog kapitel 3, 1-3 er det i øvrigt forudsagt, at ”alle” skal komme til at profetere.
”Engang herefter vil jeg udgyde af min Ånd over hele menneskeheden. Alle vil komme til at profetere, både mænd og kvinder. De gamle vil få åbenbaret min vilje gennem drømme, de unge vil få det gennem syner. Selv mine ringeste tjenere vil blive fyldt med min Ånd, og de skal profetere.”

Profetisk workshop

I den forløbne uge var der profetisk tema-uge på Kolding Internationale Højskole. Her underviste Christine og John Larkin fra England og David Hudson fra Sverige.
Og det var ikke bare undervisning, mens også praksis. Deltagerne, som kom fra 18 forskellige lande, fik i løbet af ugen mulighed for både at modtage og give profetier. Nogle endda i form af sang.
Idéen er, at når vi som kristne er fyldt med Helligånden, så kan – og vil – Gud tale til os og gennem os gennem ord, billeder, naturen, indtryk, osv.
Problemet er, at de fleste af os ikke har indstillet antennen til at modtage.
For hvis vi ikke tror, at Gud meddeler sig til almindelige kristne, så har vi også svært ved at høre noget.
Men hvis vi ud fra undervisningen i Ny Testamente forstår, at Gud virkelig kommunikerer til alle sine børn, så bliver det også lettere at tage imod.
Den form for profeti, som nu bryder frem blandt kristne, er ikke den gammeltestamentlige profet-rolle, hvor enkeltpersoner ofte var udvalgt til at påpege folkets og kongers synd og varsle den dom, som så fulgte i form af fx jødernes babyloniske fangenskab.
– De personer, der profeterer på den måde idag: ”Jorden går under! Vær bange!” er som regel falske profeter.
Formålet med profeti i den kristne pagt er at ifølge 1. Korrinterbrev 14 at opmuntre og opbygge menigheden, forklarede Christine Larkin.
– Paulus opfordrer alle de kristne til med længsel at søge at tale profetisk. For det profetiske ord giver os Guds perspektiv ind i en situation eller et menneskes liv. Derfor skal profetiske ord gives med omtanke og medfølelse, sagde hun.
Hun advarede imod at komme med negative eller retningsbestemte ord. I hvert fald i starten, indtil man er modnet og under andres bedømmelse.

For at nå andre

Christine Larkin profeterer over en af deltagerne.

– Helligånden bruger os til at nå andre mennesker, sagde Christine Larkin.
Hun nævnte som eksempel en larmende, meget udadvendt lærerkollega, som ingen brød sig om. Det gjorde hun heller ikke, men da ingen andre ville i gruppe med ham, blev hun sat sammen med ham, for at de skulle dele erfaringer i 20 min.
Den selvoptagede kollega talte uafbrudt om sig selv i 18 min. Christine anede ikke, hvad hun skulle sige til manden, som i øvrigt var bøsse. Hun bad Gud om et profetisk ord og så for sit indre blik manden klistret til med gule post-it sedler. På sedlerne stod, hvad andre havde fortalt ham om, hvem han var. Christine brugte de sidste to minutter til at fortælle ham om billedet, og derefter pillede hun symbolsk sedlerne af ham. Han var dybt rørt. Gud havde talt ind i hans liv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Rette tid og sted

– Timingen er vigtig. Stedet er vigtigt. Formen er vigtig.
Når vi får et ord, er det som en varm kartoffel, som vi hurtigt vil af med. Men ordet er en gave. Det skal pakkes ind. Ikke, som når man køber en gave på tankstationen og ikke har tid til at pakke den ind.
Måske skal du vente, måske skrive det ned. – Spørg Gud om det. Han er så kreativ, rådgav Christine Larkin.
– Profeter skal underordne sig kirkens ledelse. Vi skal ikke være måge-profeter, som flyver ind og laver en masse svineri, som andre skal rydde op, sagde Christine.
– Profetien kan heller aldrig stå i strid med Bibelen, som er Guds åbenbarede ord.
Vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis. Så vi har brug for visdom.
Der er også en risiko for, at modtageren af et profetisk ord fordrejer budskabet efter sit eget hoved. Derfor er det en god ide at optage det eller skrive det ned.

Langt livs erfaring

David Hudson har lang erfaring med at profetere. Selvironisk kaldte han en del af sin undervisning for ”34 måder, du ikke skal profetere på” – og han tilføjede, at han havde afprøvet dem alle.
– Da jeg var ung profeterede jeg så meget, at min pastor bad mig holde en pause. Hvis jeg absolut skulle profetere, kunne jeg gå ud i skoven og profetere over et træ. For så gjorde jeg da ikke skade på nogen mennesker.
David Hudson kom med mange eksempler på profetiske ord, han havde givet, ligesom han også profeterede over en del af deltagerne.
Han advarede imod at profetere om datoer – specielt om Jesu genkomst.
– Hvorfor skulle Gud åbenbare det for dig, når han ikke engang sagde det til sin søn? spurgte han.
Engang havde han dog selv profeteret om en bestemt dato:

En konkret profeti

I en kirke i midtvesten mærkede Hudson ældsterådets fjendtlighed, da han var indbudt til at profetere. Han ønskede derfor blot at komme hjem, men da han skulle bede for den sidste ældre dame i rækken, gav Gud ham en meget præcis profeti, som han slet ikke havde lyst til at udtale.
Han profeterede, at denne ældre dames bil skulle bryde i brand om nøjagtig tre måneder.
Hun skulle derefter få 5.000 dollars af en person, som hun længe ikke havde haft kontakt med. For disse penge skulle hun købe den bedste bil, hun nogensinde havde haft.
– Og, tilføjede Hudson og pegede over på det fjendtlige ældsteråd. – Dette sker altsammen på grund af jer.
Hudson fik nu at vide, at han aldrig ville blive inviteret tilbage og kørte hjem.
Men en dag – tre måneder efter – ringede præsten og fortalte, at kvindens bil var brudt i brand og helt udbrændt. Men 15 minutter efter, at hun var kommet hjem, kom hendes halvbror, som hun ikke havde set i fem år. Han havde over politiradioen hørt om uheldet og kom nu med 5.000 dollars. Han tog hende med hen og købte den bedste bil, hun nogensinde havde haft. Og nu stod ældsterådet uden for kirken og kiggede på bilen…


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vær ærlig og naturlig

Blandt de gode råd, som Hudson gav på ”profetskolen”, var disse:
Tal med din egen stemme og personlighed.
Profeter offentligt, så det kan bedømmes.
Prøv aldrig at manipulere eller vise, at du har ret.
Forstå at styre dine følelser. De distraherer.
Profeter ikke om romantik eller ægteskab.
Lad ikke, som om du profeterer, hvis du ikke gør.
Giv ikke et profetisk ord ud af godhed – fx til en, der skal dø, om, at han skal leve.
Prøv ikke at skabe forsoning i kirken gennem et profetisk ord til lederne. De vil tro, du er part i sagen.
Bliv ikke låst fast i bestemte former.
Hold det profetiske ord kort. Gentag ikke. Udvid det ikke.
Stop, når Helligåndens salvelse stopper.
– Hvis du gør det rigtigt, så får Gud æren. Hvis du fejler, får du skammen, konkluderede David Hudson selvironisk.

Ikke svært at høre

– Det er ikke så svært at høre fra Gud, hvis vi er Jesu disciple. ”Fårene hører Hyrdens røst”, siger Jesus. Gud taler hele tiden. Der er mindst fem måder, som Gud kommunikerer på:
1. Ord: Han taler ind i dit øre. Men som regel med ord, som er i dine tanker. Måske kun ét ord eller en sætning. Hvis du søger ham, får du mere.
2. Billeder: Det kan være et indre billede eller et åbent syn. Men det sidste skal du ikke ønske. Alle, der fik sådan en oplevelse i Bibelen, fik deres liv ændret i løbet af et nu.
Det mest almindelige er indre syn, som fx at du løber hen til Jesus.
3. Følelse: At man mærker Helligånden, og det føles godt. Man kan føles varm. Der er en duft. Hjertet føler noget særligt. Nogle mærker en tunghed komme over dele af kroppen. Gåsehud, elektricitet. Ørerne bliver varme. En tilskyndelse til at gøre noget. Følelse af fred og kærlighed, ild, sult…
Hvorfor gør Helligånden sådan? Fordi vi er forskellige.
4. Indtryk: At man fornemmer – ligesom med intuition – hvordan tingene egentlig hænger sammen.
5. Drømme: Der er to slags drømme: Pizza-drømme, som bare skyldes, at vi har spist for meget. Og drømme, der viser os noget om os selv eller andre.
Og selvfølgelig er der også Bibelens ord, men det er en åbenbaring helt for sig selv.

Når det ikke sker

– Al profeti er betinget. Hvis du ikke fortsætter sammen med Gud, vil det løfte eller kald, du måske fik om at blive missionær, ikke gå i opfyldelse.
Gud ændrer planer, hvis du går på kompromis.
Hvis tidsbestemte profetier ikke opfyldes, er de falske.
Men profetiske ord uden fast tidsangivelse kan være betinget af din adfærd.
– Mange ønsker at få en personlig profeti, fordi det er spændende. Men Gud giver os profetisk tale for at forandre os – og det gør ondt at blive forandret. Ofte må vi dø fra selvet, sagde David Hudson.
– Når Gud viser os noget profetisk, siger han måske HVAD du skal, men sjældent HVORDAN – fordi så behøvede du jo ikke at tro og stole på ham.