FN-chef bekymret over ny flotille til Gaza

FN-generalsekretær Ban Ki-moon har i et brev til regeringer i Middelhavs-området givet udtryk for bekymring over et nyt forsøg i næste måned på at sende en international hjælpe-flotille til Gaza-striben i bestræbelser på at bryde den israelske søblokade.Ifølge den ekstremistiske tyrkiske IHH-organisation vil mindst 10 skibe medbringende læger, kunstnere, journalister og akademikere afsjle mod Gaza fra forskellige europæiske havne i anden halvdel af juni.

Ombord vil tillige være bygge-og undervisnings-materialer, medicinsk udstyr og humanitær hjælp.

Afsejlingen vil finde sted næsten på 1-års dagen (31. maj) for den israelske militæraktion mod en flotille omfattende seks fartøjer, hvorved ni tyrkiske aktivister blev dræbt i en konfrontation med israelske commandosoldater. En israelsk militær talsmand siger, at soldaterne blev angrebet af mænd med metalstænger, køller og knive. Episoden medførte et sammenbrud af det allerede spændte israelsk-tyrkiske forhold.

Blandt flotillens fartøjer var det tyiske skib “Mavi Marmara”, som også ventes at ville deltage i aktionen iår.

Israels kommentar til en ny flotille er, at dette vil være en “politisk provokation”.

FN-chefen opfordrer i sit brev en række regeringer til at sende hjælp til Gaza over “legitime graenseovergange og etablerede kanaler” – hvilket i praksis vil sige gennem Israel.

Han henstiller – ifølge sin talsmand, Martin Nesirky – til alle vedkommende regeringer at bruge deres indflydelse til at modvirke sådanne flotiller, som “har et potentiale til at blive optrappet til voldskonflikter” og opfordrer videre alle regeringer – inklusive Israels – til at “handle ansvarligt og forsigtigt for at undga voldsepisoder”

Grænseåbning
I et dramatisk træk for at normalisere forholdet mellem Egypten og den Hamas-kontrollerede Gaza-stribe har den egyptiske regering genåbnet Rafah grænseovergangen mellem Egypten og Gaza efter fire års forløb. . Israels vicestatsminister Silvan Shalom betegner dette som “farligt” og advarer imod, at genåbningen vil kunne føre til øgede våbenleverancer til brug mod Israel og nye voldshandlinger.

En talsmand for det israelske Kadima oppositionsparti siger, at åbningen af Rafah-overgangen markerer en ny fiasko for Netanyahu-regeringen, idet “genåbningen ikke er sket i samarbejde med Israel og “imod dets ønske”.