Folkekirken kræver, at EU håndhæver religionsfrihed

Folkekirkens Mellemkirkelige Råd stiller krav til EU’s nye udenrigstjeneste om at kræve religionsfrihed til gengæld for samhandel.

Hanna Broadbridge

På rådsmødet den 4. maj vedtog Rådet at sende et klart signal til danske medlemmer af Europaparlamentet og bede om øget fokus på EU’s håndhævelse af religions- og trosfrihed, specielt i forhold til EU’s nye udenrigstjeneste.
– I samarbejde med Konferencen for Europæiske Kirker gør vi EU’s beslutningstagere opmærksomme på konkrete tiltag, som kan støtte religions- og trosfrihed for vore brødre og søstre i verdens brændpunkter, udtaler formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, Hanna Broadbridge (billedet).
Europaparlamentet vedtog allerede i januar en resolution, der indtrængende opfordrer regeringer og myndigheder i alle berørte lande til at ”beskytte sårbare religiøse trossamfund, herunder kristne mindretal, mod voldelige angreb og til at gøre deres yderste for at bringe gerningsmændene bag sådanne handlinger for retten…”