Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 8,00 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål 1:

Hvad er det, der sker?

Kære Orla Lindskov
Efter at have læst din Brevkasse efterhånden mange gange og efter at have læst om snart rigtigt mange, der har fået hjælp gennem salveduge, så vil jeg gerne spørge dig om oliesalvning og salveduge.
Jeg er selv katolik og født i et stærkt katolsk land. Jeg kender derfor kun til, at salvning med olie er noget, man foretager i forhold til døende personer. Den såkaldte sidste olie. Men du bruger olien i helbredende øjemed, og det ser ud til, at det virker.
Jeg synes, det er ret fantastisk, at du udfører den tjeneste med oliesalvning blandt protestanter og i den protestantiske kirke.
Møder du aldrig nogen, der synes, at din tjeneste er for katolsk eller for ”italiensk”?
Jeg vil blot gerne høre, hvordan du begrunder din tjeneste rent bibelsk. Hvad er det, der er ved at ske, for jeg synes godt nok, det er mange mennesker du hjælper.
Med broderlig hilsen fra
En katolik

Svar 1:

Salvning med olie er bibelsk

Kære katolik
Det, der er ved at ske, er en fortsættelse af en tradition, som har sine rødder helt tilbage i Det Gamle Testamente. Traditionen blev ført videre af de første Jesus-disciple og fortsatte i den nytestamentelige menighed. Salvning med olie er således bibelsk, og som sådan er det fælleseje for såvel katolikker som protestanter.
Salvningen med olie er et af de vigtigste symboler på Helligåndens nærvær i Det Gamle Testamente. David takker således Herren for Helligånden ved at udbryde: – ”Du salver mit hoved med olie.”
Salvning med olie var i det gamle Testamente også et tegn på, at den salvede blev indviet til Gud og derefter tilhørte ham. Derfor blev præsterne indviet til deres tjeneste ved, at man salvede dem med konkret salveolie.
Jakob så engle vandre op og ned ad himmelstigen under sin drøm ved Betel. Da han vågnede, salvede han den sten, han havde brugt som hovedpude med olie og udbrød: – ”Her er jo Guds hus, her er himlens port.” (1. Mosebog kap. 28, versene 17 og 18).
Også ved indvielsen af tabernaklet blev alle de ting, som skulle bruges ved gudstjenesten, salvet med olie.
I Det Nye Testamente ser man, at udtrykket ”salvning med olie” ofte bruges i overført betydning. Det sker fx hos Paulus, da han udbryder: – ”Og den, – som salvede os, er Gud, (2.Korinther-brev kap. 1, vers 2). Her tillægges olien en åndelig betydning: – At blive salvet af Gud er her et udtryk for at blive fyldt med Helligånden, akkurat som det var hos David.
Men selv om udtrykket ”salvning med olie” i Det Nye Testamente ofte bruges i betydningen at blive fyldt med Helligånden, så fortsatte de første kristne med at bruge den konkrete salveolie. Jesus sendte således sine disciple ud for at salve de syge med olie og helbrede dem.
Også i de første menigheder praktiserede man salvning af de syge med olie. Det læser vi fx i det kendte sted i Bibelen, Jakobsbrevet kap. 5, versene 14 og 15: ” – er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask.”
I mange kirker og trossamfund er brugen af oliesalvning ret ukendt; men det betyder ikke, at vi uden videre skal opgive de forbilleder og handlinger, som er overleveret os fra den ældste menighed.
Jeg tror, at oliesalvningen er et tegn og en handling, som også moderne mennesker har brug for. Vi ser jo, at konkrete udtryk for den åndelige virkelighed modtages med stor længsel i dag.
Det var ikke kun på Bibelens tid, at troen havde brug for noget konkret at støtte sig til. Nej, det har troen også i dag. Det, der er ved at ske, er nok, at vi mere og mere tager Bibelens anvisninger alvorligt, og derved kommer vi til at se Guds kraft.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:

Luftvejsproblemer med hoste

Kære Orla Lindskov
Jeg skriver til dig for at fortælle dig om en besynderlig oplevelse, jeg havde under dit besøg i Randbøl Bibelcenter d. 22. januar i år.
Jeg havde i ca. et halvt år været syg af tilbagevendende luftvejsproblemer med hoste og feber omtrent hver aften. Efterhånden var jeg meget langt nede i kræfter, livskvalitet og humør.
Da du på mødet i Randbøl kaldte frem til forbøn, kom jeg sammen med en del andre frem foran, hvor du salvede os med olie og bad for hver enkelt.
Det, jeg oplevede, var, at da du salvede mig med olie i Jesu Kristi navn, fyldtes jeg af en helt ufattelig varme, som svøbte sig inden i og omkring mig. Atmosfæren af kærlighed og tryghed var meget stærk. Noget skete! Efter 3 dage var jeg helt rask igen, og en måned efter havde jeg helt genvundet mine kræfter. Humøret var for opad-gående.
Det, som penicillin og andre medikamenter ikke kunne få bugt med, det kunne Guds berøring ordne på få øjeblikke.
Tak, Orla, fordi du er villig til at være formidler af Guds helbredende kraft.
Kærlig hilsen
Den Modtagende

Min oplevelse:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Nu taler og synger jeg igen

Kære Orla Lindskov
Ind imellem taler min mand og jeg om, hvor stærkt det er, at han trods det, at lægerne havde opgivet ham, blev helbredt i sin ankel gennem tro ved din tjeneste for Gud.
Ligeledes fascineres jeg stadigvæk over helbredelsen af mit stemmebånd gennem en salvedug fra dig. Her talte lægerne om enten operation, eller at jeg skulle leve med en dårlig stemme.
Nu taler jeg og synger som inden, jeg blev ramt af denne lidelse. Tak og lov!
Kærlig hilsen fra
K.

Min oplevelse:

Hun er nu en rask pige

Kære Orla!
Jeg vil gerne takke for forbøn og salvedug til min søsters barnebarn i Norge. I går ringede min søster glad. Og oplivet var de, fordi min søsters barnebarn, som led af en blodsygdom, havde været til kontrol, og blodprøverne var nu helt normale.
Til sommer bliver min søsters barnebarn 6 år. Hun kan nu meldes ind i skolen som en helbredt og rask pige, sagde hendes mor.
Mange tak, og Guds rige velsignelse over dit arbejde!
Frugterne i Guds rige er forskellige og mange.
Mange hilsener
V.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Efter forbønnen en lørdag aften i februar i Teglgårdskirken i Fredericia vågnede jeg op dagen efter og sang lovsange i badeværelset – og det holder. Jeg fik endog en sang i Ånden om søndagen. Jeg kan næsten ikke forklare, hvad der er sket. Fantastisk.
Kærlig hilsen
C.H.

Min oplevelse:
Til Orla Lindskov
Tak for din forbøn i Randbøl for min svimmelhed. Det har hjulpet mig meget.
Gode tanker til dig og dit arbejde.
Hilsen T.