Hjælp til at blive en bedre forælder

Børn er forskellige og har brug for at blive behandlet forskelligt. I sidste uge kunne læseren finde børnenes grundlæggende temperament.
I denne uge er der fokus på, hvordan denne viden bruges til barnets bedste. Der er konkrete redskaber til de forskellige ’typer’.Du har sikkert prøvet det. Undrende ser du, hvordan dit ene barn fuldstændig overreagerer på grund af en mindre irettesættelse. Dit andet barn, derimod, trækker bare på skulderen af samme hændelse.
Børn oplever ting meget forskelligt, og ofte ud fra deres grundlæggende temperament.
I konceptet ’En Familie Zoo’ får vi en beskrivelse af fire grundlæggende temperaments-typer. De fire typer beskrives som fire forskellige dyr: en løve, en odder, en bæver og en golden retriever. Hvert eneste barn er unikt og besidder ofte egenskaber fra alle fire typer. Men én eller to af beskrivelserne vil være de dominerende i barnet. Du kan læse beskrivelserne af de fire typer i Udfordringen fra sidste uge.

Beskrivelserne er ikke et forsøg på at sætte barnet i en boks. Men større forståelse for barnets grundlæggende temperamentstype kan hjælpe os til at blive bedre forældre.
Børn har forskellige behov, i forhold til hvordan vi som forældre udtrykker vores kærlighed til dem. På samme måde har de brug for forskellige former for opmuntring i forhold til evner og disciplin i forhold til svagheder. Hvis vi skal behandle børnene ”retfærdigt” i forhold til hinanden, skal vi behandle dem forskelligt.
’En Familie Zoo’ er baseret på Dr. John Trents koncept og brugt i UMO-regi.
/lt

Hvordan du bedst er forælder for dit Løve-barn?

Kontrol er løvens nøgleord, fordi med kontrol føler det, at det hører til. Om det er gennem lederskab eller vrede skal løvebarnet have kontrollen. Raserianfald giver barnet netop dette.
Dit løvebarn er det oprindelige viljestærke barn, fuldt af energi, eventyr, utålmodighed og født til at lede. Det er det mest udfordrende for enhver forælder, men har potentiale for stærkt lederskab.
Løvebarnet har et intenst behov for at høre til. Hvis skuffet, vil det prøve at hævde sig som boss i familien. Hvis det er overbevist om din konstante kærlighed, vil kampene være en mindre ting.

REDSKABER TIL HJÆLP
1. Dit eventyrlystne Løvebarn har brug for udfordringer og forandringer (eller distrahering).
2. Være fast og vedholdende over for dit viljestærke løvebarn for at hjælpe det med at tæmme den indre løve og bevare kontrollen over sig selv.
3. Hold dit løvebarn beskæftiget, og giv det ansvar.
4. Giv dit løvebarn gode, fornuftige argumenter, for det vil have tendens til at gøre modstand og oprør, når dine krav til grænser og disciplin mangler en logisk forklaring.
5. Respekter dit løvebarns instinktive behov for retfærdighed, og vær åben og ærlig.
6. Brug de situationer, hvor dit løvebarn er såret eller skuffet som et redskab til at hjælpe det med at forstå, hvordan det er for andre, når de er sårede. Hvis det udvikler følsomhed, er det mindre tilbøjeligt til at kanøfle.

Hvordan du bedst er forælder for dit Odder-barn

POPULARITET er et enormt behov for odderbarnet. Næsten alt, hvad det gør, er drevet af behovet for at lave SJOV og blive ACCEPTERET. Oddere er meget følsomme over for afvisning.
Din livlige odder med glimt i øjet er fuld af nysgerrighed og latter. Den snakker konstant og er fuld af kreative ideer.
Odderen har ofte entusiasmen til at være med i ethvert produktivt eller vigtigt gøremål og vil søge OPMÆRKSOMHED for at føle, at den hører til, fordi den har et dybt behov for at føle sig accepteret.

REDSKABER TIL HJÆLP
1. Giv opmuntring til dit odderbarn, når det opnår noget. Det har brug for noget spændende for
at blive ved. Dets kortvarige opmærksomhed vil kræve konstant opmuntring og accept fra dig.
2. Tænk grundigt over, hvilke aktiviteter dit odderbarn går i gang med, mens du husker på
barnets dybe behov for accept, og at det altid gerne vil det, som andre er i gang med.
3. Dit odderbarn har et større behov for fysisk kærlighed end nogen anden personlighed.
4. Begynd tidligt med at lære dit odderbarn disciplinen i et rent og ryddeligt værelse. Du
bliver nødt til at blive hos barnet for at opnå nogen form for resultat. Uden den overgivelse
kan odderbarnet let glide over i uansvarlighed og aldrig helt blive voksent.
5. Forstå, at når dit odderbarn ikke siger sandheden eller ikke indrømmer, når det har gjort
noget galt, så er det ud fra et dybt behov for accept.
6. Find mindst én ting, som dit odderbarn gør godt, og giv opmuntring.
7. Bekræft god opførsel og vis din dybe kærlighed til dit odderbarn. Råb eller kritiser aldrig
dit odderbarn, for din skuffelse og vrede udtrykker klart afvisning over for barnet.

Hvordan du bedst er forælder for dit Bæver-barn

Intensitet beskriver bedst, hvordan bæveren føler, tænker, handler, reagerer og reflekterer. Bæverbarnet er det mest kreative og geniagtige. Det bliver drevet af et behov for perfektion og en længsel efter, at andre skal svare på dets behov og følelser uden, at det er nødt til at sætte ord på.
I den tidlige barndom vil dit bæverbarn klynge sig tæt til dig og have det største behov for en forælders fysiske tilstedeværelse. Det kan blive skadet af forsømmelse eller misbrug mere end nogen anden personlighed pga. dets dybe følsomhed.
Bæverbarnet kæmper med negative tankemønstre og trækker sig væk, når det virkelig ønsker at række ud og kommunikere sine behov. Kritiser det aldrig, men fokuser på deres mange styrker. Ros det, vis, at du glæder dig over det, og identificer dig med/ hav impati med dets følelser.


Artiklen fortsætter efter annoncen:REDSKABER TIL HJÆLP
1. Vær opmærksom på måder, du kan opmuntre og bekræfte dit bæverbarn i dets ekspertiser.
2. Beskyt dit barn mod for mange sørgelige bøger, film eller tv-programmer. Det har en
levende visuel hukommelse og en tendens til at reagere meget intenst og kan blive seriøst påvirket af traume.
3. Begynd tidligt i barndommen med at fokusere på, hvad det har at være taknemmelig for.
Det er vigtigt hele tiden at føre dets tanker hen på det positive frem for det negative.
4. Det er meget vigtigt, at du lærer dit bæverbarn at kommunikere dets behov og følelser.
Brug ethvert redskab, du kan mønstre, til at trække tanker og følelser ud af dit barn.
5. Det er vigtigt at begynde tidligt med at lære dit bæverbarn, at både succes og fiasko er en del af livet for alle mennesker.

Hvordan du bedst er forælder for dit Golden Retriever-barn

Golden Retriever-barnet beskrives bedst som en, der tager det let. At spise og sove er sjældent et problem for dette rolige, enige og ikke-krævende barn.
Det underholder let sig selv og virker til at have brug for et minimum af omsorg og opmærksomhed.
Retrieverbarnet virker til bare at se på verden omkring sig. Dets behov for at gøre noget afhænger ubevidst af, hvor meget energi og anstrengelse, det kræver. Det er god til at lytte og skabe fred, men nogle gange kan dets mangel på beslutsomhed og motivation lamme det med stilstand. Det har brug for, at du forholder dig roligt, lader det tage de naturlige konsekvenser af dets adfærd og bekræfter det igennem et tillidsfuldt og kærligt forhold.

REDSKABER TIL HJÆLP
1. Gør alt, hvad du kan, for at lære dit barn at kende, så du kan få et klart billede af barnets
særlige stærke sider, både uddannelsesmæssigt og kreativt, så du kan bedømme dets interesser, kreativitet eller motivation.
2. Begynd tidligt at læse for dit barn og stimuler kreativiteten gennem lege og intellektuelle udfordringer. Golden Retrieverbarnet har oftest den mindste, naturlige fantasi.
3. Få dit barn involveret i sport, tumlen eller dans for at opmuntre til fysisk aktivitet.
4. Når du arbejder med problemet at lyve, må du først arbejde med roden til problemet, som
er frygten for konflikt og derigennem mangel på accept og tilhørsforhold. Konflikter berøver barnet dets fred, så du må beherske din egen vrede og gå til barnet med rolig argu-mentation og forståelse.
5. Begynd på et meget tidligt tidspunkt med at stille barnet over for simple valg. Hjælp det
til at træffe sine egne beslutninger.


Artiklen fortsætter efter annoncen: