Går jorden under?

I den seneste tid har Randbøl Bibelcenter m.fl. rundsendt breve om, at der ville ske voldsomme katastrofer på jorden den 21. maj (det var i lørdags) og at de enorme katastrofer, der er omtalt i Johannes Åbenbaring skulle indtræffe den 26.-28. september.
I et nyhedsbrev ”profeteres” der fx om, at 2 mia. mennesker vil dø ved katastrofer, der vil ske i slutningen af september. Bl.a. skulle Danmark blive oversvømmet af en tsunami, og 1 million danskere omkomme…
Men der er mere tale om spekulationer end en egentlig profeti. Nemlig om hvilken skade, en komet ved navn Elenin kan få, når den på bestemte datoer står på linje med jorden. Man angiver således, at de nylige katastrofer i bl.a. Japan og New Zealand m.m. skete på datoer, hvor kometen stod i et særligt forhold til jorden.
Selv om de fleste videnskabfolk afviser, at kometen skulle have nogen mærkbar virkning, kan man naturligvis ikke helt udelukke, at de tager fejl. Nogle mener, at kometen er en dværg-planet med en meget stor vægtfylde, og at den derfor påvirker, ligesom månen gør.
Det problematiske er, når man kæder risikoen for Elenins påvirkning sammen med de endetids-katastrofer, som er omtalt i Johannes Åbenbaring. Man kan heller ikke bare udlægge de meget kryptiske vers helt konkret – og tolke dem, som om de alle skete samtidig.
Kilden til disse spekulationer er da også en amerikansk sekt, som ikke engang anerkender de kristne kirker.
Som kristne véd vi, at der skal ske voldsomme ting på jorden i forbindelse med, at Jesus kommer tilbage. Der kan sagtens komme en tsunami, som sætter det meste af Danmark under vand. Men ingen kender datoerne.
Alligevel antyder Jesus, at hans efterfølgere – i modsætning til andre – kan se tegnene og derfor er klar til at tage herfra. Og selv vi ikke skulle komme til at opleve afslutningen, så skal vi jo alle dø en dag.
Derfor gælder det om at leve hver dag, som var det den sidste. Dvs. at prioritere det, der er væsentligt og ikke falde åndeligt i søvn, men vide, at når Jesus kommer, så er vi klar.
Så behøver vi ikke leve i frygt.

Af redaktør Henri Nissen