Halvdelen tror på liv efter døden – men ikke på at Gud skabte os

Tro trives i verden, hvis man skal tro en undersøgelse foretaget for nylig i 23 af verdens lande. Den viser nemlig, at 51 procent af de
adspurgte tror på liv – af den ene eller anden slags – efter døden.Skabt af Gud eller som følge af evolution? 18.829 mennesker fra 23 forskellige lande blev for nylig spurgt, om deres religiøse overbevisninger i en måling foretaget af Ipsos/Reuters. Det endte med et ikke helt entydigt billede af religionens tag i folk verden over.
Mens 51 procent tror på et guddommeligt væsen og på et liv efter døden, så tror 18 procent af de adspurgte slet ikke på nogen form for gud. De resterende er enten usikre på, hvad de mener eller svarer ikke på spørgsmålet.
Det er lande som Indonesien, Tyrkiet og Brasilien, der løber af med førstepladsen over lande, med den højeste andel af mennesker, der er overbeviste om eksistensen af en gud. I flere lande tror en stor del også på flere guder end blot én. I Indien er der 24 procent ifølge målingen med den overbevisning, og henholdsvis14 og 10 procent i Kina og Rusland tror på flere guder.

Hvem skabte os?

Selvom over halvdelen af de adspurgte mennesker i undersøgelsen tror på, at der er noget mere efter døden end bare døden, og at der findes én eller flere guder, så viser målingen også, at folk er usikre omkring, hvad dette indebærer. På spørgsmålet om, hvordan mennesket egentligt er blevet til, mener kun 28 procent, at det var en gud/guder, der skabte det. 41 procent tror på, at mennesker er et produkt af evolution og naturlig selektion, og hele 31 procent aner ikke, hvad de skal tro. Troen på en skaber er stærkest i Sydafrika, efterfulgt af USA, Indonesien, Syd Korea og Brasilien. Målingen viser også, at næsten en fjerdedel af dem, der tror på liv efter døden, ikke tror på, at det betyder, at de havner i himlen eller helvede. Nogle af dem tror på reinkarnation (cirka 7 procent), og nogle tror på himlen uden at tro på helvede.

Vestlige ateister

Danmark var ikke en del af undersøgelsen, men det var vores blå/gule broderfolk. Sverige er et af de fire lande, hvor procentdelen af ateister er størst ifølge målingen. Således forfulgte landet på den anden side af Øresund skarpt førstepladsindehaveren Frankrig, hvor hele 40 procent af de adspurgte fortalte, at de ikke troede på Gud eller nogen anden form for guddommeligt væsen. Også Belgien og Storbritannien scorede højt på dette punkt.
Svenskerne var også det folkefærd i målingen, hvor flest mennesker svarede, at de ikke aner, hvad der sker efter døden.
Målingen blev foretaget i: Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Canada, Kina, Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Ungarn, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Mexico, Polen, Rusland, Saudi Arabien, Sydafrika, Sydkorea, Spanien, Sverige og USA.