Nyt folkekirkeligt forskningscenter på vej

Et nyt Folkekirkens Forsknings- og Studiecenter er måske snart en realitet.Folkekirkens biskopper har indsendt et idéoplæg til kirkeministeriet sammen med Landsforeningen af Menighedsråd og Den Danske Præsteforening. Senest er Menighedsfakultetet og Dansk Bibel-Institut også kommet med på idéen.
Og kirkeminister ser positivt på sagen:
– Jeg er åben over for tanken. Biskop Peter Skov-Jakobsen har bedt om et møde, og det får han, siger Per Stig Møller til Kristeligt Dagblad.