Syrere beder for vækkelse

Midt i voldsomme uroligheder har de kristne stadig mod på at fortælle deres landsmænd om Jesus. De beder også om forbøn for, at Gud må åbne døre for de gode bibelske nyheder i Syrien.

Syriske kristne tænder lys i kirken.

En tidligere amerikansk baptistmissionær, som i Baptist Press bliver kaldt Natalie Shepherd, fortæller om sine erfaringer fra landet. Hendes indtryk er, at evangeliet vinder frem i Syrien trods en vis grad af forfølgelse.
Et af redskaberne til at udbrede kristendommen er en syrisk produceret film om Paulus, som endda statstjenestemænd har set. Man er også ved at udarbejde et radioprojekt, hvor Bibelen bliver læst op på den syriske dialekt.
Shepherd husker en bedenat sammen med nationale kristne, hvor de bad Gud gøre lige meget, hvad der skulle til, for at budskabet om hans frelse skulle nå alle Syriens folkeslag. Hun og nuværende kristne medarbejdere i landet beder om forbøn for åbne døre for evangeliet i denne urolige tid. Og om frimodighed hos de kristne til at fortælle om Jesus, så mange syrere må tage imod Gud.