Blade rammes af portostigning

Den 1. august stiger portoen på distribution af blade. Stigningen rammer især små blade med oplag under 1500. Men også aviser med højere abonnementstal rammes. For Udfordringen betyder portostigningen en ekstra udgift på 170.000 kr. om året.
Ifølge Kristeligt Dagblad vil op mod 1500 foreninger blive ramt af forhøjede portoudgifter på helt op til 40 pct. Den nye prisstruktur går primært ud over foreninger med oplag på under 1500, der nu skal betale kr. 7,85 pr. blad.
Brancheforeningen Danske Specialmedier har nu klaget til Konkurrencestyrelsen. Socialdemokraternes og Det Radikale Venstres trafikordførere vil have portostigningerne drøftet i forligskredsen bag postforliget. Kristendemokraterne ser portostigningerne som en stor svækkelse af foreningslivet.